Velkommen som medlem!

Helsepartiet kan ikke gjøre noen forskjell hvis vi ikke representerer demokratiet.

Jo flere vi er, jo mer kan vi få til.
Her kan du melde deg inn>>

På Helsepartiets årsmøte 8.2,2017  ble vårt prinsipprogram vedtatt.
Det finner du i sin helhet her >>

Dagsrevyen 20. mai

I forbindelse med Helsepartiets landsmøte laget Lisbeth Schei en fem minutter lang reportasje om Helsepartiet. Dagsrevyen fulgte Lise Askvik i flere dager i forbindelse med forberedelsene til partiets første landsmøte.

Reportasjen var god reklame og den førte til at vi fikk 300 nye medlemmer i løpet av et døgn.

Se reportasjen om Helsepartiet som ble sendt på Dagsrevyen 20 mai


Helsepartiet får stadig omtale i media
Flere presseklipp finner du her >>

Stortingsvalgprogram

Helsepartiets stortingsprogram for 2017-2021 ble vedtatt på partiets landsmøte 20. og 21. mai.
Les hele Helsepartiets Stortingsvalgprogram her >>