Helsepartiet

Helsepartiet vil snu pyramiden og fjerne det toppstyrte byråkratiet som bare vokser og vokser. Pasienter, pårørende og helseansatte skal være på toppen av pyramiden.

Vi vil gjeninnføre politisk styring og ansvar, slik at folket bestemmer gjennom valg og ikke byråkratene. Vi vil styrke pasientene og de ansattes rettigheter og ytringsfrihet, sørge for varslervern og rettssikkerthet og fjerne lojalitetsplikten i offentlig sektor. Den har vi ikke bruk for!

Vi vil sørge for at det satses skikkelig på forebygging i hele samfunnet og på rehabilitering og habilitering. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Vår historie

Lise Askviks historie

Les mer

 Lise Askviks historie