Vår historie

Vår historie, Helsepartiet

Kort historisk oversikt:

Helsepartiets hovedorganisasjon ble konstituert i desember 2016, deretter ble Helsepartiet formelt registrert som nasjonalt parti i januar 2017

Sentralstyret

Mellom landsmøtene er det sentralstyret som er Helsepartiets øverste organ.
Medlemmer til sentralstyret velges av Helsepartiets landsmøtet tillegg kan fylkeslagene og sideorganisasjonene velge et sentralstyremedlem  på sine årsmøter.

Les mer om sentralstyret her