Her er vi

Nye fylker – men gamle valgdistrikter i 2021

Regionreformen har redusert antall fylker i Norge fra 19 til 11. Det kan bli omkamp om Viken og Troms og Finnmark. Flere partier går til valg på å dele opp igjen disse to fylkene. Uansett skal det stilles lister i de 19 gamle fylkene i 2021. Det er fordi disse 19 gamle fylkene er grunnlovsfestede valgdistrikter. Grunnlovsendringer må vedtas av to forskjellige storting med valg i mellom. Så selv om fylkene er slått sammen opprettholdes valgdistriktene. Helsepartiet stiller lister i alle 19 valgdistrikter.

De nye fylkene i Norge er som følger:

Viken – med tre valgdistrikter i 2021: Østfold, Akershus og Buskerud
Oslo – som er som før, ett valgdistrikt i 2021
Vestfold og Telemark – med to valgdistrikter i 2021: Vestfold og Telemark
Agder – med to valgdistrikter i 2021: Aust-Agder og Vest-Agder
Innlandet – med to valgdistrikter i 2021: Oppland og Hedmark
Rogaland – som er som før, ett valgdistrikt i 2021
Vestland  – med to valgdistrikter i 2021: Hordaland og Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal – som er som før, ett valgdistrikt i 2021
Trøndelag – med to valgdistrikter i 2021: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 
Nordland – som er som før, ett valgdistrikt i 2021
Troms og Finnmark – med to valgdistrikter i 2021: Troms og Finnmark

Les mer om Stortingsvalget i 2021 når det gjelder valgdistrikter, regionreformen, valgloven og Grunnloven.

På grunn av dette har Helsepartiet opprettholdt de fleste av gamle fylkeslagene formelt sett og venter med å legge dem ned til etter valget i 2021.  Noen av fylkeslagene ble imidlertid lagt ned før vi bestemte oss for å vente.

Imidlertid er virksomheten til Helsepartiet i de gamle fylkeslagene for det meste flyttet over til de nye fylkeslagene.

Overordnet fylkespolitikk

Helsepartiet har vedtatt overordnet fylkespolitikk for alle fylker. Den finner du her. I tillegg har fylkeslagene vedtatt lokal politikk.