Møre og Romsdal

Møre og Romsdal er ikke slått sammen med andre fylker og eksisterer som før.

Helsepartiet Møre og Romsdal stilte liste til fylkestingsvalget i Møre og Romsdal i 2019

Bente Aakre Rogne

Leder

Telefon 996 94 046

xx

Styremedlem


xx

Styremedlem


xx

Styremedlem


Det er mange som ønsker å starte opp lokallag rundt i fylket. Ta kontakt med fylkesstyret om du vil være med.

Helsepartiet Møre og Romsdalhar en underavdeling