Nordland

Har du lyst til å være med i Helsepartiet Nordland?

xxx

Leder

Telefon xxx

xx

Styremedlem


xx

Styremedlem


xx

Styremedlem


Helsepartiet Nordland har etablert tre lokallag

Det er plass til mange flere. Har du lyst til å vite mer eller til å engasjere deg?
Ta kontakt med noen i lokallagene eller med Helsepartiet sentralt på
 post@helsepartiet.no