Helsepartiet Nordland

Har du lyst til å være med i Helsepartiet Nordland?

Helsepartiet Nordland har etablert tre lokallag
Det er plass til mange flere. Har du lyst til å vite mer eller til å engasjere deg?
Ta kontakt med noen i lokallagene eller med Helsepartiet sentralt på post@helsepartiet.no