Helsepartiet Oslo 

Helsepartiet Oslo er et av Helsepartiets største lokallag med mange aktive medlemmer som har vært med på stiftelsen av Helsepartiet.

Portettfoto Anne-lise

Anne-Lise Juul

Leder, Oslo

Rebecca Bruusgaard- Orning

Styremedlem, Oslo

Inger Sethre

Styremedlem, Oslo

Ivano Incerti

Styremedlem, Oslo

Pål Eriksen

Styremedlem, Oslo

Netta Nyman

Styremedlem, Oslo

Helsepartiet Oslo har følgende bydelslag:

Helsepartiet Oslo har helt siden oppstarten vært i frontlinjen i kampen for å stoppe nedleggelse av Ullevål Sykehus.

Selv uten representasjon i bystyret, foreløpig har Helsepartiet vært en tydelig stemme i politikken i Oslo. Helsepartiet Oslo   har blant annet medvirket til forslag som har blitt behandlet i Oslo bystyre i samarbeid med andre partier. Samarbeid om sak er et viktige stikkord for vårt arbeid.

Hva skjer i Helsepartiet Oslo – se kalender

Se styrets årsberetning for Helsepartiet Oslo

Helsekafeen
Lokallag i Helsepartiet Oslo arrangerer jevnlig uformelle temakvelder. Helsekafeen er åpne for alle som er interesserte i å diskutere helsepolitikk.
Spennende gjester blir invitert.

Følg med på hva som skjer når, på siden til Helsekafeen på Facebook.

Organisasjonsnummer: 918735836