Oslo

Helsepartiet Oslo er et av Helsepartiets største lokallag med mange aktive medlemmer som har vært med på stiftelsen av Helsepartiet.

Anne-Lise Juul

Leder

Telefon 95184332

Rebecca 

Styremedlem

Telefon 97584415

Inger Setre

Styremedlem


xx

Styremedlem


Helsepartiet Oslo har følgende bydelslag:


Helsepartiet Oslo har helt siden oppstarten vært i frontlinjen i kampen for å stoppe nedleggelse av Ullevål Sykehus.

Selv uten representasjon i bystyret, foreløpig har Helsepartiet vært en tydelig stemme i politikken i Oslo. Helsepartiet Oslo   har blant annet medvirket til forslag som har blitt behandlet i Oslo bystyre i samarbeid med andre partier. Samarbeid om sak er et viktige stikkord for vårt arbeid.

Helsekafeen
Lokallag i Helsepartiet Oslo arrangerer jevnlig uformelle temakvelder. Helsekafeen er åpne for alle som er interesserte i å diskutere helsepolitikk. Spennende gjester blir invitert.
Følg med på hva som skjer når,
på siden til Helsekafeen på Facebook.