Helsepartiet Vestland

Fylkeslaget ønsker seg flere aktive medlemmer i hele fylket og er i ferd med å start lokallag flere steder.

Helsepartiet Vestland har to underavdelinger

Nøkkelopplysninger fra Partiregisteret i Brønnøysund