Helsepartiet stiller til valg i hele Norge, også i valgkretsen Hordaland og Sogn og Fjordane.
Føstekandidat i Hordaland er leder av Helsepartiet Vestland, Vivian Veum.
Førstekandidat i Sogn og Fjordane er styremedlem i Helsepartiet Vestland, Merete Langeland.

Styret i Helsepartiet Vestland består av:

Leder: Vivian Veum
Epost: vivian.veum@helsepartiet.no
Tlf: 47397770

Nestleder: Thomas Aksnes
Epost: thomas.aksnes@gmail.com
Tlf: 40828200

Styremedlem Frank Robert Aadland
Epost: frank.robert.aadland@helsepartiet.no
Tlf: 41334192

Styremedlem Merete Langeland
Epost: Merete.langeland.t@gmail.com
Tlf: 90225696

Styremedlem May Lisbeth Knutsen
Epost: Maylisbeth70@gmail.com
Tlf: 48146373

Helsepartiet Vestland har to underavdelinger

Nøkkelopplysninger fra Partiregisteret i Brønnøysund