Vestland

Fylkeslaget ønsker seg flere aktive medlemmer i hele fylket og er i ferd med å start lokallag flere steder.

xxx

Leder

Telefon xxx

xx

Styremedlem


xx

Styremedlem


xx

Styremedlem


Helsepartiet Vestland har to underavdelinger