Helsepartiet stiller til valg i hele Norge, også i valgkretsen Hordaland og Sogn og Fjordane.
Føstekandidat i Hordaland er leder av Helsepartiet Vestland, Vivian Veum.
Førstekandidat i Sogn og Fjordane er styremedlem i Helsepartiet Vestland, Merete Langeland.

Styret i Helsepartiet Vestland består av:

Portrett bilde av Vivian Veum

Vivian Veum

Leder, Vestland

Portrettbilde av Thomas Asknes

Thomas Asknes

Styremedlem, Vestland

Portrett av Frank Robert Aadland

Frank Robert Aadland

Styremedlem, Vestland

Portrett av Mai Lisbeth Knutsen

Mai Lisbeth Knutsen

Kasserer, Vestland

Stig Engelsen

Styremedlem, Vestland

Tove Grastveit

Styremedlem, Vestland

Merete Langeland Portrettfoto

Merete Langeland

Styremedlem, Vestland

Thore Helland

Styremedlem, Vestland

Nøkkelopplysninger fra Partiregisteret i Brønnøysund