Har du også kjent det på kroppen

Har du også kjent det på kroppen?

Stem Helsepartiet i 2021

Helsepartiet ble startet
fordi ingen politiske partier setter helse øverst på listen.

Hele 75 prosent av Norges nasjonalformue er innbyggernes evne til å yte i arbeid og privatlivet.

Pandemien har vist oss hva som skjer når vi alle står i fare for å bli
pasienter: da trues livskvalitet, samfunnsliv, arbeidsliv og økonomien.

Hele 75 prosent av Norges nasjonalformue er innbyggernes evne til å yte i arbeid og privatlivet.

Ved å styrke forebygging, skaffe raskere og moderne behandling, ved å
utdanne nok og gode helseansatte og gjennom å sikre rehabilitering og
habilitering vil vi sikre livskvalitet og økonomi.

Helse er en investering, ikke en utgift.

Helsepartiet-for et friskere Norge

Du finner vår politikk her.