Helsearbeideren er nøkkelen

Helsearbeideren er nøkkelen til et friskere Norge

Stem Helsepartiet i 2021

Nøkkelen til et styrket helsevesen ligger i gode systemer, klok finansiering og styrkede helsearbeidere. Norge trenger økt kapasitet, moderne utstyr og bedre plass i gode bygg.

Vi trenger indre motiverte helseansatte og blant mange yrkesgrupper nok sykepleiere, en styrket eldreomsorg, flere i hjemmetjenestene og et oppsøkende, forebyggende helsearbeid. Her inngår moderne kunnskap om sammenhenger mellom et individuelt tilpasset kosthold og helse.

Helsepartiet vil bidra til flere ansatte i støttefunksjoner så fagfolk får brukt sin spisskompetanse. Vi ønsker New Public Management vekk med alle krav som setter systemets behov før ansattes og pasienters, som dokumentasjonskrav og økonomifokus. NPM ødelegger ofte for faglighet, etikk og kjerneoppgaver. 

Norge kan ha en stor fremtid innen medisin, men det krever tilrettelegging og politisk vilje. 

Norske helsetjenester spriker i dag fra ypperste verdensklasse til grovt ulovlig. Ulike tiltak er nødvendig, Helsepartiets løsninger springer ut av de ansattes kunnskap og erfaringer, samt norsk og internasjonal forskning.

Les om vår politikk her.