Godt ivaretatte helseansatte er nøkkelen til et friskere Norge

Norge trenger flere, godt utdannede helsearbeidere; leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, bioingeniører, sosionomer, psykologer, terapeuter og mange flere er helt nødvendig for å sikre det mest grunnleggende for folks og samfunnets beste: helse.


Nøkkelen til et styrket helsevesen ligger i godt ivaretatte helseansatte. Helsepartiet har viljen til å prioritere våre helseansatte. Det har ingen andre partier på samme nivå som oss. Hvis demokratiet gir oss styrke til å løfte frem vår politikk på Stortinget vil vi sikre en solid helsesektor som en investering i befolkningens livskvalitet. Helsepartiet vil som deler av dette prosjektet investere i utdanning av nødvendig helsepersonell, sikre fulle stillinger, gode arbeidsvilkår, god etterutdannelse og muligheter for videreutvikling.

Helsepartiet arbeider for et helsevesen holder høy kvalitet, folk med gode arbeidskår for ansatte som jobber i hensiktsmessige systemer, med klok finansiering, i gode bygg med moderne materiell og utstyr. Norge trenger økt kapasitet i helsetjenestene – for å sikre mange flere mennesker god livskvalitet, arbeidskapasitet og mulighet til å bidra i samfunnet.

Vi trenger indre motiverte helseansatte. Motiverte ansatte blir i jobben, i år etter år. I våre dager slutter hver femte sykepleier i jobben innen ti år! Norge har ikke råd til ikke å ta mye bedre vare på våre helseansatte.

Helsepartiet vil bidra til flere ansatte i støttefunksjoner så fagfolk får brukt sin spisskompetanse. Vi ønsker New Public Management vekk med alle krav som setter systemets behov før ansattes og pasienters, som dokumentasjonskrav og økonomifokus. NPM ødelegger ofte for faglighet, etikk og kjerneoppgaver. 

Norge kan ha en stor fremtid innen medisin, men det krever tilrettelegging og politisk vilje. 

Norske helsetjenester spriker i dag fra ypperste verdensklasse til grovt ulovlig. Ulike tiltak er nødvendig, Helsepartiets løsninger springer ut av de ansattes kunnskap og erfaringer, samt norsk og internasjonal forskning.

Les mer av vår politikk her.