Helsepartiet i spissen for våre sykehus

Helsepartiet i spissen for våre sykehus

Stem Helsepartiet i 2021

Ingen andre partier har helse som sin soleklart viktigste sak. I akutte tilfeller er overlevelse direkte avhengig av nærheten til helsehjelp. Helsepartiet har stått i bresjen i kampen for bevaring av lungesykehuset Granheim. Den kampen vant vi. Helsepartiet står i bresjen for bevaring av Ullevål Sykehus -Norges viktigste akuttsykehus. Den kampen vinner vi! Det står ikke bra til: I 1973 hadde Norge 150 fødeklinikker. Nå har vi 48 igjen. Stadig flere kvinner føder i bil og ambulanser, med de komplikasjoner det medfører. Norge kan bedre!

I 1964 hadde Norge over 24.000 sykehussenger til 3,5 millioner nordmenn. Nå har vi 10.800 igjen, til en befolkning på over 5.4 millioner. Det er altfor få.I psykiatrien har kuttene vært enda mer brutale. På noe tiår har antallet psykiatriske senger gått fra over 8000 til vi nå har omlag 3400 igjen. Dette er altfor få!Helsepartiet går inn for bevaring og styrking av våre sykehus. Og gjenåpning av de best egnede.Demokratiet kan redde sykehusene. Stem Helsepartiet i 2021.

Les om vår politikk her.