Lege Erik Hexeberg er ny leder i Helsepartiet

Lege Erik Hexeberg er ny leder i Helsepartiet

Ny leder er Erik Hexeberg og Lise Askvik er ny nestleder.

– Løsningen på dagens dyre og underdimensjonerte helsetjenester er å investere i helse fremfor å kutte, sier Erik Hexeberg. – Helsekøer koster enormt. Pandemien har vist oss hvor store økonomiske og menneskelige omkostninger det har å mangle helsetrygghet.

Under Helsepartiets sjette landsmøte i helgen tok Erik Hexeberg over som leder av det riksdekkende Helsepartiet. Partiets grunnlegger Lise Askvik vek sete for Hexeberg og ble valgt som partiets nestleder.  Erik Hexeberg er lege og dr. med. som indremedisiner, men har også en Master of Business Administration. Han har jobbet på sykehus, innen medisin og som privatpraktiserende. Sammen med sin kone Sofie Hexeberg har Erik drevet egen klinikk siden 2010 der pasienter avhjelpes med blant annet individuelt tilpasset kosthold. Mot valgkampen vil Hexeberg trappe ned som lege og arbeide politisk for pasienter, helsearbeidere, pårørende, uføre og andre grupper. – Helsepartiet har ny og nødvendig politikk i en tid som har vist hvor viktig helse er for både folk og nasjon, sier Hexeberg og understreker at Helsepartiet har politikk for alle sektorer og departementer, med helse som utgangspunkt.

Erik Hexeberg kom opp med Helsepartiets nye valgspråk «et friskere Norge». – Dette oppsummerer Helsepartiets politikk. I dag har Norge en av Europas mest uføre befolkning med hele 10,3 prosent av arbeidsstokken mellom 18 og 66 år. De høye tallene skyldes til dels store mangler i forbygging og i helsetjenester. Dette er ikke akseptabelt.- Bedre løsninger avhenger av politiske vilje. Den springer ut av demokratiets valg, så til høste må velgerne vise det hvis vi skal gjøre Norge friskere, billigere og med mindre lidelse. Ingen andre partier har helse som førstesak, slår Hexeberg fast. Helsepartiet vil om ikke lenge legge frem kalkyler som viser hvilke store gevinster helseinvesteringer vil bringe.