Omsorgslønn og avlastning for pårørende

Stem Helsepartiet i 2021

Hva skjer når den du er mest glad i blir syk eller pleietrengende? For altfor mange skjer ingenting og man overlates i stor grad til seg selv.

Helsepartiet var det første partiet som utarbeidet egen pårørdendepolitikk. Det gjorde vi i 2017.

Norge har 800.000 pårørende. En stor overvekt av dem med tyngende pårørendeoppgaver som gjør at mange selv ender opp som pasienter. Dagens helsevesen har for lite kapasitet. Dette gjør at behovet for pårørendes hjelp er altfor stort. Mulighetene for avlastning eller økonomisk kompensasjon er ujevnt fordelt og altfor lite.

Helsepartiet har vilje til å prioritere de pårørendes behov.

Har du?

Takk til deg som stemmer Helsepartiet i 2021.

Les om vår politikk her.