Vi vil reversere pensjonsreformen

Vi vil reversere pensjonsreformen

Stem Helsepartiet i 2021

Pensjon er lønn for våre eldre. Helsepartiet mener at pensjonsreformen var et brudd på de forpliktelsen staten har påtatt seg. Politikere kan ikke gå fra denne avtalen

Helsepartiet har poltikken som vil sørge for at norske pensjonister, spesielt de mest utsatte gruppene, skal få utbetalinger som lovet – lønn til å leve av i Norge i 2021. Også nordmenn i utlandet har Helsepartiet sørget spesielt for. 

Les om vår politikk her.