Resolusjon 5: Barn i sykdom og krise kan ikke vente på byråkratiet

Resolusjon nr. 5 – 2020 Pleiepenger er en ytelse som gis til foreldre når de i en periode må ivareta sykt barn på heltid. Ytelsen er en kompensasjon for tapt inntekt. Dagens ordning fungerer ikke godt nok.