Tre sykehus til Finnmark

På landsmøtet 2018 vedtok Helsepartiet at Finnmark skal ha tre sykehus:
RESOLUSJON NR. 41

Til: HP Landsmøte
Fra: Politikkutvalget

Finnmark trenger tre fullverdige sykehus med akuttkirurgi og fødeavdelinger.

Det er behov for tre sykehus i Finnmark – Kirkenes, Hammerfest og Alta. Fra før har Finnmark to; i Hammerfest og Kirkenes. Begge disse er gamle og befolkningen trenger nye sykehusbygg. Nytt bygg er snart ferdig i Kirkenes -forøvrig over ett år forsinket, med store budsjettoverskridelser og betegnet som en «byggeskandale». Byggestart nærmer seg for Nye Hammerfest Sykehus.

All den tid Stortinget har sagt nei til tre sykehus i Finnmark har det blitt en bitter strid om hvor det andre nye sykehuset i Finnmark skal plasseres; Hammerfest eller Alta. Det står om en halv milliard kroner og over 1000 arbeidsplasser som de to kommunene kriger om. Altas innbyggere har tapt så langt.

Helsepartiet mener at Alta, som er Finnmarks største by, også trenger et fullverdig sykehus. Dette skal selvsagt ikke gå ut over befolkningen i Hammerfest eller Kirkenes, men det er virkelig galt at det ikke bygges sykehus i Alta. Alta er den kommunen i landet -med over 20.000 innbyggere- som har lengst reisevei til sykehus. Alta er Finnmarks raskest voksende by. Da det i sin tid ble bygget sykehus i Kirkenes og Hammerfest var det kanskje rett. Men nå er tiden overmoden for at også Alta får eget sykehus. Reiseveien fra Alta til Hammerfest er på 13 mil. Også innbyggerne i Kautokeino vil få en mye kortere reisevei med sykehus i Alta.

Dårlig vær og dårlige veier gjør at transport fra Alta og Kautokeino kan ta meget lite tid. Behovet for et fullverdig akuttsykehus i Alta blir godt synlig også i lys av de store problemene knyttet til luftambulansen og ambulansehelikoptrene. Alta har heller ikke nok bilambulanse og mange pasienter må flyttes over i ambulanser som kommer fra Hammerfest midtveis. På Skaidi der ambulanseombyttingen skjer, har denne overflyttingen så langt skjedd på en parkeringsplass langs veien, utsatt for vær og vind sommer som vinter. 1000 pasienter i året har måtte bytte ambulanse på denne måten. Veien over Sennalandet er svært utsatt når det gjelder vær og den blir stengt hver vinter.

Helsepartiets løsning er enkel og den dreier seg om pasientenes beste; tre sykehus. Selv dette er det strid om i Finnmark. Det nye kostbare sykehuset som er planlagt bygget i Hammerfest er avhengig av pasientene fra Alta av økonomiske grunner. Helsepartiet er sterkt imot hele foretaksorganiseringen av spesialisthelsetjenesten. Sykehusstriden og det manglende tredje sykehuset i Finnmark er nok et svært uheldig utslag av denne økonomifokuserte organiseringen. At Finnmarks største og raskest voksende by på grunn av dette ekstreme økonomifokuset i det offentlig finansierte helsevesenet ikke får et eget, fullverdig sykehus, er helt forkastelig.

I Finnmark er det så mange spesielle hensyn på grunn av avstander og værforhold et staten rett og slett må gjøre et unntak og finansiere tre sykehus i Finnmark for å sikre beredskap til befolkningen der befolkningen bor.

Helsepartiet vil:
• Ha tre akuttsykehus i Finnmark – det er nødvendig for å sikre liv og helse
• Ha statlige ekstrabevilgninger til Finnmark slik at det er økonomisk grunnlag for fullverdige sykehus både i Alta og Hammerfest
• Sikre at det, inntil Alta får eget sykehus, etableres to ekstra ambulanser i Alta slik at pasientene slipper overflytting halvveis og for å øke beredskapen i Alta og omkringliggende kommuner.
• Overordnet avvikle foretaksmodellen og med den mye av årsaken til at bereskap og akuttfunksjoner nedprioriteres som ulønnsomme og til bitre sykehusstriden.

2 thoughts on “Tre sykehus til Finnmark

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *