Sentralstyrets årsberetning

Sentralstyrets årsberetning

Helsepartiets første årHelsepartiet har lært å gå

Den 8. februar avholdt vi vårt første årsmøte, på Lillestrøm, med drøyt 20 stemmeberettigede medlemmer tilstede. Vårt første sentralstyre ble valgt, og deretter hadde vi ukentlige møter som driftet partiet fremover. Vi åpnet for medlemskap og fikk flere hundre medlemmer i løpet av kort tid.

Last ned og les hele sentralstyrets årsberetning for 2017 – Helsepartiets aller første år

Innen 31. mars hadde vi haste-etablert fylkeslag og fått lister i alle 19 fylker.

I Møre og Romsdal lot vi være å levere inn listene, av lokalpolitiske hensyn, ergo stilte vi til valg i 18 fylker.

I april inviterte vi alle fylkeslag til to seminarer i Oslo, for skolering og for å bli kjent med vår politikk og med hverandre.

I mai arrangerte vi vårt første landsmøte, i Christiania Theater, med om lag 120 medlemmer til stede

mai arrangerte vi vårt første landsmøte, i Christiania Theater, med om lag 120 deltakere fra hele landet.

Vi avholdt verveaksjon i Spikersuppa, der vi møtte velgere og delte ut flyers om Helsepartiet. Mediedekningen av Norges nyeste parti var svært god, med fem minutters innslag på Dagsrevyen som utløste 300 nye medlemmer.

I juni åpnet sentralstyret for også å invitere med en representant fra hvert fylkeslag, noe flere benyttet seg av, men ikke alle.

Etter landsmøtet begynte valgkampen for fullt.

I løpet av våren pusset partileder Lise Askvik m familie opp en gammel campingvogn, malte den oransje, den fikk proff design (ved HPs designer Ragnhild Løvvold) og laminering, slik at Helsepartiet ble svært synlig i trafikken. Denne rullet vi med hele sommeren, primært innom campingplasser der folk hadde god tid og lyst til å slå av en femminutters prat, men vi var også innom arrangementer, lokaldager og laget egne aksjoner på gater og torg. Den første helgen i juli arrangerte Helsepartiet Østfold Helsefestivalen på Halden festning, som var god på innhold, men som dessverre ble dårlig besøkt. At gradestokken viste +30 hadde også innvirkning i et fylke langs en fristende kyst. De viktigste arrangementene var de som fylkeslag og medlemmer drev rundt omkring i landet, på sine hjemsteder. Det tar tid og innsats å gjøre vår politikk kjent. Helsepartiets ledelse reiste så langt og så mye som økonomi, tid og helse tillot, for å drive valgkamp – blant annet til Bergen, Kristiansand, Lillesand, Risør, Tønsberg, Drammen, Trondheim, Verdal, Tromsø, Jessheim, Kløfta, Lillestrøm, samt mange campingplasser i Østfold, Akershus, Buskerud, Telemark, Hedmark, Oppland og Aust- Agder. Et medlem fra HP Hordaland tok campingvogna til Vestlandet en uke og reiste omkring med den.

I hovedstadens paradegate Karl Johan var Helsepartiet selvsagt representert med den minste (og billigste) boden, men likevel hadde vi lengst åpningstid og en svært entusiastisk bemanning. Hovedansvarlige Tove Pernille Kristoffersen nærmest heltidsbemannet standen, sammen med Helsepartister fra store deler av landet. Tove Pernille startet også opp Helsecafeen -et ukentlig tilbud, på søndager kl 18 på Asylet Restaurant og bar i Oslo. For å skape engasjement, kunnskap og lyst til å engasjere seg må vi lage arrangementer som medlemmene setter pris på.

Last ned og les hele  sentralstyrets årsberetning for 2017 – Helsepartiets aller første år