Akutt fare for smittespredning i hjemmetjenestene – Pressemelding 14. mars 2020

– Jeg ville takket helt nei til hjemmesykepleie for min far eller mor eller andre eldre i min familie nå, fordi jeg anser hjemmetjenesten som direkte livsfarlig det er totalt fravær av smittevern, sier en ansatt i hjemmetjenesten til leder av Helsepartiet Oslo, Lene Haug, på telefon, fredag 13. mars.

Også flere som arbeider i hjemmetjenestene varsler at de mangler smittevernutstyr, instrukser og trening. Mye tyder på at smittefaren er stor både for pasienter og ansatte i hjemmetjenestene.

– Helsepartiet er sterkt bekymret for pasienter og ansatte i hjemmetjenestene i hele Norge. Samhandlingsreformen legger opp til at mest mulig av pasientbehandlingen skal foregå i kommunene eller i hjemmet. Dette betyr at mange alvorlig syke mennesker med sterkt nedsatt immunforsvar mottar sine helsetjenester i hjemmet. Mange av disse er også eldre, og er derfor dobbelt utsatt ved smitte, sier Haug.

De sykeste pasientene kan få fem-seks forskjellige mennesker innom sine hjem hver dag. På én vakt er en i hjemmetjenesten innom opptil 20 pasienter. De hjelper til med medisiner, mat, stell, sårskift, hygiene og annet. Å holde en meters avstand er selvsagt umulig. Hjemmetjenestene har ingen kontroll over hvem andre som kan være tilstede samtidig, eller hvem som har vært på besøk hos pasientene. Smittevern og vask av overflater og så videre i et privat hjem har de heller ikke oversikt over. Helsepartiet har mottatt en rekke henvendelser fra ansatte i hjemmetjenestene og pasienter fra hele landet. Alle sier det samme; at smitteverntiltakene er nærmest fraværende i hjemmetjenestene. Fra hjemmetjenesten i en østfoldkommune meldes det: «Det er ikke gitt retningslinjer om bruk av smittefrakker eller munnbind pr i dag. Det er mulig dette endres, men jeg tviler på det.»

Situasjonen i Oslo

Hjemmetjenestene i Oslo styres av de 15 bydelene. Tjenestene ytes av en rekke leverandører, både kommunale og private.

-Jeg har i dag også snakket med alvorlig syke hjemmeboende som mottar hjemmetjenester i Oslo kommune. De melder om ansatte uten munnbind eller smittefrakker. En forteller at hun har kontaktet både bydelsadministrasjonen, bydelsoverlegen og byrådsavdelingen for helse- og omsorg om smittevern i hjemmetjenestene, uten å få svar noe sted. Dette er en pasient som er så syk at hun frykter hun ikke vil overleve om hun får covid 19, sier Lene Haug.

Helsepartiet sendte allerede torsdag 5. mars et brev til helsebyråd i Oslo, Robert Steen der vi spurte om hjemmetjenestene er utstyrt med smittevern. Svaret kom i går: «Oslo kommune har fremdeles smittevernutstyr og våre virksomheter samarbeider om fordelingen i de tilfeller dersom noen virksomheter gå tom. Det er gjennomført en omfattende markedskartlegging blant alle kjente leverandører og vi er i dialog med nasjonale myndigheter».

– Dette er dessverre lite egnet til tillit, når vi hører hva som er virkeligheten ute i hjemmetjenestene, sier Helsepartiets leder Lise Askvik.

Leder av Helse- og omsorgskomiteen i Oslo bystyre, Aina Stenersen (Frp), har forsøkt å ta dette opp på møte med byrådsavdelingen og kommunaldirektøren i Rådhuset. Spørsmålene har møtt liten interesse og svarene er vage.

– Helsepartiet har den klare oppfatning at det er svært lite oppmerksomhet både nasjonalt, i kommunen og i media knyttet til syke hjemmeboende med behov for helsehjelp. Er oversikt over hvordan dette håndteres fremdeles fraværende? Situasjonen er svært alvorlig, sier leder for Helsepartiet Oslo, Lene Haug.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *