Alternativ behandling

Helsepartiet ønsker tilgang til gode, komplementære helsetjenester – uten MVA. 

Fra Helsepartiets stortingsprogram 2021- 2025:
Fjerne merverdiavgift på reseptbelagte medikamenter og alternativ behandling
Den norske stat er en av få i Europa, som legger maksimal merverdiavgift (moms) på toppen av prisen for medikamenter. Dette bidrar også til at prisen på ny og innovativ behandling fremstår 25 % dyrere enn i land det er naturlig å sammenligne seg med.

1. januar 2021 ble nesten alle helsebehandlinger som ikke dekkes helt eller delvis av det offentlige pålagt 25% mva. Helsepartiet, og et flertall av landets helseorganisasjoner, forsøkte forgjeves å forhindre dette.

Helsepartiet mener det skal være fritak for merverdiavgift (moms) på helse, både for reseptbelagte medikamenter og behandlinger.

Helsepartiet vil:

at reseptbelagte medisiner skal fritas for merverdiavgift.
fjerne vedtaket om 25 % mva på kvalitetssikrede helsetjenester, jfr. alternativregisteret.

Helsepartiets tidligere politikk, fra stortingsprogrammet 2017- 2021: Alternativ behandling

Det er store diskusjoner om hva som hører til under alternativ behandling.

Helsepartiet vil ha mer offentlig forskning på alternativ behandling med tanke på godkjenning av metoder som har vist seg å være til hjelp for en stor gruppe pasienter.

Helsepartiet vil:

At utdanning innen alternativ behandling må kvalitetssikres på samme måte som annet helsepersonell. Ha anerkjente, alternative behandlingstilbud i sykehusene parallelt med vanlig skolemedisin, av fagpersoner med godkjent utdanning og lisens (jfr Sveits som har godkjent homeopati, holistisk medisin, urtemedisin, akupunktur, tradisjonell kinesisk medisin på lik linje med konvensjonell medisin fra mai 2017.) Forrige: Kroniske sårNeste: Kapittel 3: Ungdom og helse

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021Helsepartiet stortingsprogram for 2017-2021Last ned

Resolusjon med krav om MVA-fritak fra høsten 2020: 
Behold MVA-fritak for alternativ og kosmetisk kirurgi og behandling

Resolusjon nr. 8Helsepartiet mener at konsekvensene av å innføre merverdiavgift høyst sannsynlig vil være negative, med redusert pasientsikkerhet både for alternativ behandling og for kosmetisk kirurgi og behandling.