Alternativ behandling

Det er store diskusjoner om hva som hører til under alternativ behandling. 

Helsepartiet vil ha mer offentlig forskning på alternativ behandling med tanke på godkjenning av metoder som har vist seg å være til hjelp for en stor gruppe pasienter. 

Helsepartiet vil:

  • At utdanning innen alternativ behandling må kvalitetssikres på samme måte som annet helsepersonell. 
  • Ha anerkjente, alternative behandlingstilbud i sykehusene parallelt med vanlig skolemedisin, av fagpersoner med godkjent utdanning og lisens (jfr Sveits som har godkjent homeopati, holistisk medisin, urtemedisin, akupunktur, tradisjonell kinesisk medisin på lik linje med konvensjonell medisin fra mai 2017.) 

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021Helsepartiet stortingsprogram for 2017-2021Last ned

Resolusjon nr. 8
Helsepartiet mener at konsekvensene av å innføre merverdiavgift høyst sannsynlig vil være negative, med redusert pasientsikkerhet både for alternativ behandling og for kosmetisk kirurgi og behandling.

Behold mva-fritak på alternativ og kosmetisk behandling