Alternativ behandling

Det er store diskusjoner om hva som hører til under alternativ behandling.  Helsepartiet vil ha mer offentlig forskning på alternativ behandling med tanke på godkjenning av metoder som har vist seg å være til hjelp for en stor gruppe pasienter.  Helsepartiet vil: At utdanning innen alternativ behandling må kvalitetssikres på samme måte som annet helsepersonell.  … Fortsett å lese Alternativ behandling