Alternativet til helseforetaksmodellen

For snart to år siden lanserte Helsepartiets grunnlegger Lise Askvik, ideen om å utrede alternativet til helseforetaksmodellen i en organisasjon der alle partier kunne delta. Dagens modell undergraver helsesektoren hovedoppgave -som er å gjøre flere mennesker friskere, på en raskest mulig måte.

Etter at Helsepartiet arrangerte Arendalsuke med koronatiltak den 19. august 2020, stiftet vi organisasjonen «Alternativ til Helseforetaksmodellen» og vår designer laget logoen.
Fire fra Helsepartiet var med i stiftelsesmøtet, sammen med AP-ordføreren fra Avarøy og prof. emeritus Bjarne Jensen. Mange flere ble med i styret, også noen fra andre partier, men Helsepartiet var både ideskaper, innholdsleverandør og drivkraft med mange ressurser.

Den gangen i 2001 da AP fikk Høyres og Frps støtte i å hasteinnføre helseforetaksmodellen, satte de hele sektoren ut av demokratisk kontroll og overlot den til byråkrater med økonomi som styringsmiddel. Det har kostet dyrt for pasienter, pårørende, helsearbeidere, etikk og helsefagene!

Organisasjonen Alternativ til helseforetaksmodellens arbeid er konkludert og resultatet er hovedpunkter fra Helsepartiets politikk:
1) Bedriftsmodellen «helseforetaksmodellen» må ut og vi må få forvaltningsrett inn i helsesektoren.
2) Alle sykehus må ha stedlig ledelse og styrer bestående av demokratisk valgte representanter og helsefagfolk.
3) Sykehusene skal under forvaltningsstyre og må ha bevilget store deler av sin økonomi som investering, ikke operere etter 50% stykkprisfinansiering der pasienten blir en innsatsfaktor i en helsefabrikk.
4) Helsestyrelsen må inn under felles administrasjon, og Helsepartiet ønsker at dette blir på fylkesnivå.
5) Helse må tilbake under demokratisk kontroll og styring: stortinget må ta mye mer politisk ansvar enn helseforetaksmodellen legger opp til.