Ambulanse kom for sent – ventet på grønt lys.

Nei, – det er ikke en overskrift vi har sett før, – men mon tro om den kommer en gang? Jeg ble nylig gjort oppmerksom på at dersom en ambulanse under utrykning skulle komme ut for en ulykke så er sjåføren personlig ansvarlig og straffeforfølges deretter. Det er forsåvidt greit, – men tenk dere dette; – en ambulanse under utrykning med blålys og sirener skal krysse et lyskryss i et bysentrum hvor det er oversiktlig og sirenen er øredøvende,-alle bilister legger seg til siden og venter selv om de har grønt lys, de slipper selvsagt ambulansen frem. Unntatt en… om en person ikke er oppmerksom på annet enn å rekke det grønne lyset og holder fartsgrensen på kanskje 50 kilometer for så å kjøre rett inn i ambulansen, – ja hva da ? Jo da får sjåføren av ambulansen en stor bot og risikerer å miste sertifikatet sitt for å ha brutt veitrafikkloven ved å kjøre på rødt lys! Vi skal alle kjøre aktsomt og er det noe vi har lært så er det at vi slipper frem kjøretøy under utrykning enten det er politi,-brannvesen eller ambulanse, –jeg har alltid levd i den tro at jeg plikter å slippe dem frem selv om de altså bryter loven ved å kjøre raskere enn tillatt eller kjører på rødt lys. Instruksen for kjøretøy under utrykning er at de alltid skal være særdeles aktsomme og kjøre i krabbefart i nettopp lyskryss og gater med overgangsfelt og eventuelt fotgjengere som vandrer ut i gaten, – men dersom andre bilister er totalt uoppmerksomme på en sirene hjelper det lite at ambulansen er aktsom. Jeg husker godt teoritimene hvor vi gikk igjennom det med aktsomhet i trafikken og særlig plikten til å alltid vike for utrykningskjøretøy, – nå tenker jeg at under den paragrafen kunne det like gjerne stått «Du kan godt gi blaffen,-det er ikke du som straffes allikevel» At det er en reaksjon er greit, – at man tar høyde for at også ambulansesjåfører kan kjøre uaktsomt eller hensynsløst er helt innafor, men jeg må innrømme at jeg ble litt sjokkert over å høre at man kan miste sertifikatet og naturligvis da ikke lenger være egnet i sin stilling. En ambulansesjåfør jeg snakket med dette om sa at i verste fall kan man jo tenke seg at de rett og slett stopper i hvert eneste lyskryss,-i enhver gate med trafikk fra høyre,-aldri noensinne krysser en sperrelinje selv om alle bilister legger seg til siden, for selv med blålys og sirener er de allikevel personlig ansvarlig for å bryte veitrafikkloven med de konsekvensene det har. Jeg har selv ringt etter ambulanse da mitt minste barn satt mat i halsen og fikk pustestopp med kramper, – sekundene føltes som timer og skrekken har ikke forlatt meg enda, jeg husker det klarere enn jeg ønsker. Fra ambulansens utkjøring og hjem til meg er det fem lyskryss, uttallige veier fra høyre hvor det normalt er vikeplikt, en lang strekning med sperrelinje på grunn av dårlig sikt. Vi fikk hjelp etter noen minutter og det gikk bra med minstemann, – men at sjåføren som raste avgårde for å redde mitt barn også risikerte å kanskje ikke kunne hente egne barn i barnehagen på grunn av et fratatt sertifikat,– nei den tanken har aldri slått meg… Dette er ikke en sak Helsepartiet har tatt standpunkt til i sitt program, men en personlig undring fra meg, og vi har alle anledning til å fremme forslag til neste program om hva vi enn måtte ha på hjertet. I dag har jeg ambulansesjåførene på hjertet. Igrunn tenker jeg på alle som kjører utrykningskjøretøy kun med tanke for å redde liv, – beskytte oss og gi oss et tryggest mulig samfunn. Jeg tenker at man kan bruke sunn fornuft og se på omstendigheter og ikke nødvendigvis straffe dem som privatpersoner for noe de har gjort i sitt virke for å redde liv ? Jeg kjenner at jeg har lyst til å endre på akkurat disse arbeidsvilkårene for våre helter,  – hva tenker dere om dette? Av Helene Spor – først publisert på Helsepartibloggen

One thought on “Ambulanse kom for sent – ventet på grønt lys.

  1. Jeg vet ikke hvem du har hørt dette fra, men her må de enten ha overdrevet, eller så har du misforstått en ting eller to:

    Vegtrafikkloven §§ 4 til 9 kan fravikes ved utrykning. Det følger av trafikkreglene § 2 nr. 4 jf. vegtrafikkloven § 11. Av samme bestemmelse følger det at utrykningskjøretøy ved kjøring mot rødt lys, skal sette ned farten så mye at det straks kan stanses. Dette må jo være rimelig, da man ved rødt lys gjerne kan forvente å møte trafikk fra alle retninger.

    Den alminnelige regelen om aktsom kjøring følger av vegtrafikkloven § 3. Selvfølgelig gjelder denne også for fører av utrykningskjøretøy: Det kan ikke aksepteres at førere av slike kjøretøy tar uforholdsmessig stor risiko. Sunn fornuft tilsier imidlertid at det legges til grunn en annen vurderingsnorm ved utrykning enn ved alminnelig kjøring: Jeg kan f. eks. sitere fra Høyesteretts dom i Rt-1994-1478, hvor Høyesterett uttalte at: «En biljakt representerer en fare og en polititjenestemann under utrykning har rett til å skape en slik fare så lenge faren ikke er unødig.»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *