Åpent møte og fakkeltog

To store arrangementer i neste uke


Foto: Aktiv I Oslo.no – cc-lisens


Mandag 10. desember er det åpent folkemøte på Ullevål og torsdag 13. desember blir det fakkeltog med Lucia. Begge deler dreier seg om protester mot planene for Oslosykehusenes fremtid. Helsepartiet et er sterkt involvert. Å redde Ullevål er vår en av våre fremste og mest konkrete kampsaker. Helsepartiet har tatt initiativet til samarbeidet om folkemøtet på mandag 10. desember og er veldig fornøyd med å ha fått med alle de store arbeidstagerorganisasjonene og Helsetjenesteaksjonen på samme møte. Og det er også vi som har planlagt fakkeltoget som folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehus står som hovedarrangør for. Helsepartiet har som et av våre prinsipper at vi skal fremme samarbeid med alle gode krefter om viktige saker. Splitt og hersk er alltid en god metode for dem som sitter med makten. Ofte virker det godt, men ikke ikke i Ullevålsaken. Nå samarbeider i større eller mindre grad: Oslo legeforening, Sykepleierforbundet Oslo, Fagforbundet, Norsk Psykologforening, Jordmorforeningen, LO Oslo, FFO Oslo og Akershus, Redd Ullevål Sykehus, Aker Sykehus Venner, Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Frp Oslo, Senterpartiet, SV, Rødt, Oslo Venstre, Krf Oslo, Mdg Oslo og Helsepartiet om å få gjennomslag for at det videre arbeidet med Aker og Gaustad må settes på vent til et alternativ som omfatter fortsatt sykehus på Ullevål har blitt skikkelig utredet. Et slikt samarbeid tror vi gir styrke og troverdighet. Vi har også lyktes godt, etter hvert med å skape interesse i media.


Helsetjenesteaksjonen i samarbeid med Sykepleierforbundet Oslo, Fagforbundet, Oslo legeforening og Psykologforeningen inviterer til åpent møte om fremtiden til Oslo Universitetssykehus. TID OG STED: Mandag 10. desember kl. 16-1830 i Store Auditorium på Ullevål sykehus. De spør:

Er risikoen for stor? «Er Gaustad en god idé– eller har aldri noe så dyrt vært ønsket av så få?»

Hva mener egentlig – sykepleierne, jordmødrene, portørene, helsesekretærene, legene, hjelpepleierne, psykologene, renholderne og alle de andre som må til for å drive et godt sykehus? Torsdag 13. desember skal Helse Sør-Øst styrebehandle planene for fremtidens sykehus i Oslo. Selv om selve vedtaket nå trolig blir utsatt til 31. januar, tyder det meste på at det blir flertall for å gå videre med planene om å legge ned Ullevål for i stedet å bygge på Aker og Gaustad. Er det like bred faglig enighet om at dette er den beste løsningen som virker som? Hva mener fagfolk og de som jobber tett på pasientene – om mulighetene, utfordringene og problemene. Ansatte på tvers av forbund og fag inviteres spesielt til å komme for å høre hverandres meninger og si hva de mener, men møtet er selvsagt åpent for pasienter, pårørende, samfunnsinteresserte innbyggere og ikke minst media og politikere. Det blir innlegg ved blant annet Oslo legeforening, Sykepleierforbundet, Fagforbundet, Psykologforeningen, ved den erfarne sykehusarkitekten Tor Winsnes om reguleringsrisiko og Rolf Kåresen, tidligere sjeflege og akuttkirurg med mangeårig erfaring fra Ullevål innleder om fremtiden og risikoen knyttet til akuttmedisin i OUS. Politikere fra alle partier er også invitert til å svare på spørsmål og si sin mening. Aina Stenersen (Frp), Bjørnar Moxnes (Rødt), Kjersti Toppe eller Per Olaf Lundteigen (Senterpartiet), Mons Lie (SV), Kristoffer Robin Haug (Mdg), Marit Kristine Vea (Venstre) og Anne-Lise Juul (Helsepartiet) stiller. Det blir også rikelig anledning til å si sin mening fra salen. Last ned invitasjonen som PDF


Luciatog med fakler 13. desember klokken 0800 fra Tigeren ved Oslo S

Oppstart kl. 07.45 Appeller og sang 08.00 Oslo S Redd Ullevål Sykehus, Oslo legeforening, Sykepleierforbundet, Fagforbundet, Psykologforeningen, Jordmorforeningen Avmarsj til Grev Wedels plass 08.20 Appeller og sang foran Helse Sør-Øst, Grev Wedels plass Avmarsj til Stortinget 09.10 09.30 Appeller og sang foran Stortinget 09.30 Bjørnar Moxnes, Kjersti Toppe, Kari Elisabeth Kaski Helsepartiets leder, Lise Askvik har skrevet kampsangen som du kan laste ned her Hør kampsangen HelseLucia her (med Lise Askvik) Plakaten kan du laste ned her Politihestene blir også med. Blir du?    

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *