PROGRAMKOMITÉEN:

Arbeidet med Helsepartiets stortingsprogram for 2021-2025

Det er landsmøtet 26. og 27. februar 2021 som skal vedta det endelig stortingsprogrammet som Helsepartiet går til valg på i 2021.


Landsmøtet 6. juni valgte programkomiteen som består av Erik Hexeberg, Soen Eng Yap, Pål Frydenlund, Lene Haug og Lise Askvik. Komiteen konstituerte seg rett etter landsmøtet med Lene Haug som leder.

Programkomiteen skulle også forberede forslag til prinsipper for politikk på nye områder for Helsepartiet til behandling på ekstraordinært landsmøte 5. september. Selv om Helsepartiet på ingen måte har vært et ensaks-parti slik som noen tror er vi likevel et ungt parti, som ikke har hatt politikk på alle områder.

Det dreier seg om temaer som utenrikspolitikk, samferdselspolitikk og så videre. Vi ble enige om å ta opp til avstemming grunnleggende prinsipper på disse områdene som vi har diskutert lite og som det kan være ulike meninger om blant våre medlemmer. Vi har gått sammen i Helsepartiet fordi vi vil ha en ny og bedre helsepolitikk. Dette er en politikk vi er enige om og helsepolitikken er den viktigste for oss. Imidlertid trenger vi politikk på alle områder for å fremstå som et seriøst alternativ for velgerne når det kommer til et stortingsvalg.

Slik foregår arbeidet med stortingsprogrammet etter landsmøtet:

  • Etter 5. september vil vedtakene fra landsmøtet bli innarbeidet som en del av Helsepartiet stortingsprogram 2021
  • 15. september sender programkomiteen ut sitt førsteutkast til alle medlemmer
  • 20. oktober er fristen for innspill til førsteutkastet
  • 31. oktober sender programkomiteen ut andreutkast og en endelige innstilling på stortingsprogram for 2021. Programkomiteen er ferdig med sitt arbeid og redaksjonskomiteen tar over.
  • 15. januar er fristen for å sende endringsforslag til redaksjonskomiteen som består av Kyrre Dahl, Erna Marie Storenes og Anne Beth Moslet.
  • Redaksjonskomiteens innstilling vil bli sendt ut sammen med sakspapirene til ordinært landsmøte 2021. (Mer informasjon kommer)
  • 26-27. februar. Helsepartiets femte ordinære landsmøte skal behandle, debattere og vedta det endelige programmet som vi skal gå til valg på.

Programkomiteens medlemmer:

Lise Askviklise.askvik@helsepartiet.no920 25 592
Lene Sundfær Hauglene.haug@helsepartiet.no916 97 833
Erik Hexebergerik@drhexeberg.no992 97 979
Soen Eng Yapeng@engyap.no414 75 698
Pål Frydenbergpaal.frydenberg@gmail.com907 76 079
Vara:  
Anne Grethe Knutsengreknuts@oniline.no975 23872
Kari Sundbyksby34@hotmail.no413 64 416
Anne Lise Juulanne-lise@ljuul.no951 84 332

Nyheter fra programkomiteen

Legg igjen en kommentar