Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget leder den daglige driften av Helsepartiets hovedorganisasjon på delegert myndighet fra sentralstyret, 

Sentralstyret kan i hht Helsepartiets lover vedta å nedsette et arbeidsutvalg når antallet medlemmer i sentralstyret overstiger 15.

Arbeidsutvalget i Helsepartiets hovedorganisasjon ble nedsatt av sentralstyret i møte 5. august 2017.

Arbeidsutvalget består av:

  • Lise Askvik, Helsepartiets leder – selvskreven
  • Lene Haug. 1. nestleder – selvskreven
  • Vibeke Jarness 2. nestleder – selvskreven
  • Jens Johan Orning – valgt i sentralstyremøte 5. august 2017
  • Anne-Lise Juul – valgt i sentralstyremøte 5. august 2017

Sekretær for arbeidsutvalget: Lisbeth Andersen

Les mer om sentralstyret her
Les mer om hovedorganisasjonen her

Om arbeidsutvalget

Fra Helsepartiets lover:

Opprettelse av arbeidsutvalg
Dersom Sentralstyret totalt har mer enn 15 medlemmer, kan Sentralstyret selv beslutte å opprettet et arbeidsutvalg med 3-10 medlemmer fra Sentralstyret som skal forberede saker til behandling i Sentralstyret og lede det daglige arbeidet i Helsepartiets hovedorganisasjon. Sentralstyret konstituerer seg selv og velger selv størrelse og medlemmer til et eventuelt arbeidsutvalg. Dog skal leder og nestleder/e og partisekretæren være representert i arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget leder det daglige arbeid i partiet og kan avgjøre alle saker som ikke er tillagt Sentralstyret eller Landsmøtet. Arbeidsutvalget foreslår saksliste og innstiller til Sentralstyret.