Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget leder den daglige driften av Helsepartiets hovedorganisasjon på delegert myndighet fra sentralstyret, 

Sentralstyret kan i hht Helsepartiets lover vedta å nedsette et arbeidsutvalg når antallet medlemmer i sentralstyret overstiger 15.

Arbeidsutvalget i Helsepartiets hovedorganisasjon ble nedsatt av sentralstyret.

Arbeidsutvalget består pr 6. juni 2020 av:

  • Lise Askvik, Helsepartiets leder – jfm vedtekter
  • Lene Haug. 1. nestleder – jmf vedtekter
  • Erik Hexeberg 2. nestleder – jfr vedtekter
  • Anne-Lise Juul – valgt av sentralstyret
  • Lena Haugsnes – leder Helsepartiet Viken
  • Egil Hagen – leder Helsepartiet Agder
  • Werner Neurauter – leder Helsepartiet Nordre Follo
  • Tanja Kristoffersen – nestleder Helsepartiet Innlandet / leder Helsepartiet Sør-Odal
  • Sissel Merete (Kosi) Kvisla-Johansen
  • Rebecca Bruusgaard-Orning – leder Helsepartiet Ung

Les mer om sentralstyret her
Les mer om hovedorganisasjonen her

Om arbeidsutvalget

Fra Helsepartiets lover:

Opprettelse av arbeidsutvalg
Dersom Sentralstyret totalt har mer enn 15 medlemmer, kan Sentralstyret selv beslutte å opprettet et arbeidsutvalg med 3-10 medlemmer fra Sentralstyret som skal forberede saker til behandling i Sentralstyret og lede det daglige arbeidet i Helsepartiets hovedorganisasjon. Sentralstyret konstituerer seg selv og velger selv størrelse og medlemmer til et eventuelt arbeidsutvalg. Dog skal leder og nestleder/e og partisekretæren være representert i arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget leder det daglige arbeid i partiet og kan avgjøre alle saker som ikke er tillagt Sentralstyret eller Landsmøtet. Arbeidsutvalget foreslår saksliste og innstiller til Sentralstyret.