Den mørke triaden – om Helsepartiets politikk

Resolusjonsforslag nr 18 ble vedtatt på landsmøtet i 2018. Denne resolusjonen omfatter de personlighetsforstyrrelsene som skaper stor uhelse hos andre enn den rammede. Disse personlighetsforstyrrelsene som omfatter psykopati,-narsissisme og machiavellisme. Helsepartiet ønsker mer forskning på disse lidelsene samt mer tiltak for å kunne avverge at liv går tapt. Det er et faktum at i Norges […]

Les mer

Kan,-bør eller skal vi…?

Denne pandemien har fått oss til å stille spørsmål ved mye,-alt fra alvorlige temaer som den mangelfulle beredskapen vi hadde da vi først opplevde krisen til helt dagligdagse spørsmål….kan vi klemme hverandre igjen ? FHI snakker litt med delt tunge når de nå sier at klemming av dine nærmeste er greit,-samtidig som vi skal overholde […]

Les mer

Kalnes,-en katastrofe til gjentakelse

Evalueringen av Kalnes sykehus er klar og den ble presentert på styremøtet til Helse Sør-Øst forrige uke,-endelig kommer bekreftelsen på det mange har sagt allerede i flere år. Kalnes ER underdimensjonert og har vært det helt siden åpningen. Allerede da Kongen kom for å offisiellt åpne sykehuset ble korridorpasienter «gjemt»unna,-en hjertepasient ble lagt i en korridor […]

Les mer

Helse Sør-Øst mot demokratiet

Åsted:Hamar rådhus 25.06.2020 Styret i Helse Sør-Øst avholder et nytt styremøte der en av sakene er utbygging på Gaustad. Ullevål er allerede vedtatt nedlagt, men neste fase vil også gå på bekostning av sykehustjenester i Innlandet. Dette fordi HSØ planlegger å bruke Innlandets tre milliarder oppsparte kroner som egenkapital til nye sykehus i Oslo. Bare […]

Les mer

Sommerstengte fødetilbud

Til tros for sterke advarsler fra et samlet fagmiljø blir det også i år sommerstengte fødetilbud. Sommeren er høysesong for fødsler,-jordmormangelen i Norge er prekær og i år har vi også vært igjennom en periode hvor våre helseansatte har vært presset til det aller ytterste. Pandemien er ikke over og det er en viss fare […]

Les mer

Taushetsplikt vs varslingsplikt

Kan du som mottager av helsetjenester spørre tjenesteytere om de har vært hos noen med Covid 19 ? Mange pasienter og pårørende er bekymret for situasjonen i hjemmetjenesten,-det er vanlig prosedyre å kun benytte seg av smittevernutstyr etter at det er påvist smitte,-samtidig vet vi at corona er særdeles smittsomt og at man ikke nødvendigvis […]

Les mer

Helsepartiet sender bekymringsmelding

Sykehuset Kalnes har vært mye omtalt på grunn av sitt rekordstore overbelegg på 4000 korridorpasienter i året samtidig som ansatte forteller om svært hektiske vakter,store utskiftninger av ansatte og lav bemanning,-man skulle tro at ledelsen ville omfavne enhver ansatt som er lojal og vil jobbe mer ? I en tid hvor vi er mer avhengige […]

Les mer