Vaksiner redder liv !

RESOLUSJON NR. 11 VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS LANDSMØTE 11-12 MAI 2019 Vaksiner redder liv En vaksine er hovedsakelig en innsprøyting av mild smitte for å stimulere immunforsvaret til å gjøre kroppen resistent mot sykdom. Bare siden år 2000 har vaksiner forhindret 24 millioner dødsfall forårsaket av meslinger, ref Leger Uten Grenser. (https://legerutengrenser.no/glemte-kriser/meslingdodsfall-unngaatt.html). I tillegg kommer alle … Les mer

Arbeidsavklaringspenger skal være til reell hjelp.

RESOLUSJON NR. 8 VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS LANDSMØTE 11-12 MAI 2019 AAP – Arbeidsavklaringspenger skal være til reell hjelp. AAP er en tidsbegrenset, statlig ytelse i form av en inntektssikring til folk med nedsatt arbeidsevne. Ved inngangen av 2018 ble regelverket strammet inn for både tidsrom og vilkårene for AAP. Dette har ført til at mange mennesker har havnet … Les mer

Helsepartiet ønsker god barselomsorg

RESOLUSJON NR. 6 VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS LANDSMØTE 11-12 MAI 2019 GOD BARSELOMSORG FOR EN GOD START PÅ LIVET Barselomsorgen er under press. Nylig sendte barselavdelingen på Rikshospitalet en bekymring til arbeidstilsynet, da de ikke lenger kunne stå inne for forsvarligheten av den behandlingen de ga barselfamiliene. Det sitter langt inne for en yrkesgruppe å gå … Les mer

Helsepartiet går inn for FNs miljømål

RESOLUSJON NR. 3 VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS LANDSMØTE 11-12 MAI 2019 HELSEPARTIET TILSLUTTER SEG FNs MILJØMÅL Klodens helse og verdens miljø er avgjørende for menneskers, dyrs og planters livsvilkår. Helsepartiet støtter fullt opp under FNs vedtatte klimamål, om at klodens snittemperatur ikke øker mer enn 1,5 grad. Ved færre uheldige miljøkonsekvenser bør økningen bli enda lavere. … Les mer

Bærekraftig matproduksjon

RESOLUSJON NR. 2 VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS LANDSMØTE 11-12 MAI 2019 Landbruk og havbruk – bærekraftig matproduksjon for god folke- og dyrehelse Helsepartiets landbrukspolitikk hviler på realistiske, forskningsbaserte og bærekraftige tiltak for å sikre matilgang, biodiversitet og miljø. Mat er helse. Norge trenger bonden og bønders innsats. Det er viktig å sikre godt utdannede jordbruksarbeidere, og … Les mer