Resolusjon 8: Arbeidsavklaringspenger skal være til reell hjelp.

RESOLUSJON NR. 8 VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS LANDSMØTE 11-12 MAI 2019 AAP – Arbeidsavklaringspenger skal være til reell hjelp. AAP er en tidsbegrenset, statlig ytelse i form av en inntektssikring til folk med nedsatt arbeidsevne. Ved inngangen av 2018 ble regelverket strammet inn for både tidsrom og vilkårene for AAP. Dette har ført til at mange mennesker har havnet […]

Les mer

Resolusjon 1: Helse er beredskap og beredskap er helse

RESOLUSJON NR. 1 – 2019
Lise Askvik og Lene Haug

HELSE ER BEREDSKAP OG BEREDSKAP ER HELSE
Norge har et forsvar for å sikre landets yttergrenser. Forsvar er beredskap som gir trygghet for nasjonen. Helsetjenestene skal sikre innbyggernes liv og helse i fredstid – men er også en meget viktig del av beredskapen. Helsetjenesten må være rustet til å takle uventede hendelser som pandemier, naturkatastrofer, store ulykker, krig og terrorhandlinger.

Les mer

Har dere BARE helsepolitikk ?

Når jeg er ute å snakker med velgere er det det spørsmålet jeg oftest får. Svaret er NEI,-vi har faktisk et bredt program som inkluderer politikk på svært mange områder ! Hvordan blir politikken til,-hvem bestemmer hva Helsepartiet står for ? Utgangspunktet og selve starten for Helsepartiet var Helsepolitikk,-og ettersom flere og flere medlemmer sluttet […]

Les mer

Vil du støtte oss i valgkampen ?

Helsepartiet vokser i rasende fart og nå er det atter valgkamp,-i motsetning til de store etablerte partiene drives vårt valgkampmaskineri av ildsjeler,-engasjement og sterk tro på egen politikk. Når vi ser tilbake på forrige stortingsvalg hvor vi hadde minimalt med midler og allikevel gjorde et brakvalg med tanke på at vi var helt nye i […]

Les mer