Sosiale medier kan gjøre deg lykkelig

Sosiale medier kan øke lykkefølelsen og styrke din sosiale omgangskrets. Det viser en artikkel fra Universitetet i Oslo, som sammenfatter forskningen på hvordan internett påvirker livskvaliteten vår. Sosiale kan medier potensielt også gjøre deg ulykkelig og mer isolert. – Da internett først kom, så man en tendens til at internett erstattet sosial kontakt i det … Les mer

Barnekreftforeningen gir rekordsum til forskning

Den store Facebookaksjonen i fjor engasjerte givergleden hos folk over hele landet. Sammen med flere gode støttespillere får den mye av æren når Barnekreftforeningen nå deler ut hele 25 millioner kroner til forskning på kreft hos barn og ungdom. Tildelingen av forskningsmidlene vil skje som en del av markeringen av ”Den internasjonale barnekreftdagen”, torsdag 15. … Les mer

Mye diabetes i den samiske befolkningen

Utbredelsen av diabetes type 2 i den samiske befolkningen er stor, og i noen områder epidemisk. Det viser en stor levekårsundersøkelse i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen. Ingen vet hvorfor. I enkelte kommuner med samisk bosetting har over ti prosent av samiske menn hadde diabetes. Det viser Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og … Les mer

Reduser ditt utslipp av mikroplast fra klær

Ved å erstatte bruken av syntetiske klær og andre syntetiske tekstiler med klær og tekstiler i naturmaterialer, er det mulig å redusere spredningen av mikroplast. De siste ti årene har oppmerksomheten mot spredning av mikroplast vært stor. Det er nå signifikant bevis for negativ påvirkning på liv i vann, mens mindre er kjent om innvirkning på … Les mer