Knapt flertall for Aker og Gaustad – men Helse Sør-Øst utsetter

De tre ansatterepresentantene, fra Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Fagforbundet, vant ikke frem da styret i Oslo Universitetssykehus 6. desember, med bare en stemmes overvekt, vedtok å anbefale Helse Sør-Øst å gå videre med planene for utbygging av Aker og Gaustad. Helse Sør-Østs direktør valgte imidlertid dagen etter overraskende å be styret der utsette avgjørelsen til 31. januar.

Maggie´s til kreftpasienter og pårørende

Maggis i Hong Kong

RESOLUSJON NR. 1 VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS LANDSMØTE 26-27 MAI 2018 Den britiske stiftelsen Maggie ́s har gjennom fem år tilbudt toppkvalitetstjenesten Maggie ́s, gratis til flere norske sykehus. Tjenesten er gratis for både staten, pasienter og pårørende. Alt stiftelsen behøver er å låne en tomt å bygge på. Gjennom fem års arbeid har norske helsemyndigheter … Les mer

Høringsinnspill til Helse Sør-Øst fra Helsepartiet

Bakgrunn: derfor trenger Norge et Helseparti
Vi skriver Helsepartiets ideologi går på kryss av de økonomiske intensjonene ved HSØs utviklingsplan. Som er feilslått
Spesielt om sykehusutbyggingen i hovedstadsområdet: Alvorlige mangler, underdimensjonering og manglende kompetanse. Og vi har sendt det hele til det regionale helseforetaket.

Helsepartiet er bekymret for OUS-ansattes integritet – pressemelding sendt 6.10.18

Helsepartiet er via flere kanaler blitt gjort kjent med at ledelsen ved Oslo Universitetssykehus, gjennom sin Kommunikasjonsavdeling, har pålagt alle klinikkledere å signere kronikker til støtte for ledelsens planer for utviklingen av sykehus-Oslo. Disse planene er omstridt både politisk, blant fagfolk og internt i OUS. Saken skal behandles i Oslo bystyre 24. okt og i Stortinget ved årsskiftet.