Helsepartiet mot nedleggelse av Ullevål Sykehus og riving av Rikshospitalet

Nestleder i Helsepartiet, Lene Haug, er også leder av aksjonen Redd Ullevål Sykehus. Mandag 19. okt arrangerte alle Oslos sykehusaksjoner sammen en pressekonferanse utenfor Rikshospitalet for å gjøre rede for den skade styret i Oslo Universitetssykehus er klare til å iverksette allerede neste år. Da vil de rive første del av Rikshospitalet og gjøre et … Les mer

Budsjettet: Ingen hjelp til pensjonistene

Regjeringens forslag til statsbudsjett viser at makten ikke har noen intensjon om å gjøre opp for det ranet det har begått mot landets pensjonister. Helsepartiet godtar ikke at statens forpliktelser og avtaler med landets pensjonister brytes med foreliggende pensjonsreform og et budsjettforslag som ikke har øremerkede midler for våre seniorer. Helsepartiet vil støtte venstreside-opposisjonen og … Les mer

Regjeringen gjør det enda vanskeligere og dyrere å være syk!

Helsepartiet er rystet over statsbudsjettet som regjeringen og finansminister Jan Tore Sanner i dag har lagt frem. Midt i pandemien velger denne blå regjeringen å gjøre det enda dyrere å være syk! Dette gjør de ved å øke egenandelen på frikortet, etter å ha uthulet støtteordninger til ulike tiltak som fysioterapi, matintoleranse, synsstøtte, tannregulering og … Les mer

Helsepartiets politikk fra A til Å

Klikk deg inn på denne oversiktlige samlingen av vår politikk gjennom programmer og resolusjoner. Listen er ennå ikke komplett, men vi jobber med å utvide og oppdatere den. Se forøvrig programkomiteens førsteutkast til stortingsprogram 2021 – 2025. Jovisst er det håp for alle som sitter nederst ved det norske langbordet – både pasienter, pårøende, helseansatte, … Les mer

Kun Helsepartiet har egen politikk om fibromyalgi

fibromyalgi helsepartiet

Allerede på andre første landsmøte i 2018 vedtok Helsepartiet egen politikk for fibromyalgi. Kunnskapsmangelen er for stor, hjelpen er for liten. Dette vil Helsepartiet gjøre noe med dersom demokratiet gir oss styrke til valget i 2021. Vi jobber med å forbedre vår politikk. Alle medlemmer av Helsepartiet kan komme med innspill. Send oss dine forslag … Les mer

Pensjonsreformen var et avtalebrudd, som Helsepartiet ikke aksepterer.

Vedtatte prinsipper vedtatt ved Helsepartiet ekstraordinære landsmøte 5. september 2020: PensjonHva en får i pensjon er blitt svært komplisert å finne ut av, og selv garvede pensjonsrådgivere har ikke oversikt over alle regler med begrensninger, avkortninger og samordninger. Helsepartiet har stor forståelse for den frustrasjon og fortvilelse pensjonister og trygdede opplever ved at de er … Les mer

Helsepartiet er det eneste partiet som har helse som førstesak

Midt i en pandemi finnes det i Norge fremdeles bare ett parti som primært jobber for å styrke de som sitter lengst nede ved bordet: pasienter, helseansatte, pårørende, seniorer / pensjonister og uføre. Drøyt 270.000 pasienter er for lengst blitt skjøvet ut i lange ventelister fordi sykehuskapasiteten i Norge er blitt kuttet fra 24.000 i … Les mer

Vindkraft er ikke den nye oljen

Helsepartiets ekstraordinære Landsmøte vedtok 5. September 2020en utvidet intensjonserklæring om vindkraft, som bygger på vår første vindkraftresolusjon vedtatt 2019.  Denne intensjonserklæringen skal danne grunnlaget for Helsepartiets politiske resolusjon som skal behandles av Landsmøtet i februar 2021 og med klare handlingsmål innarbeides i Helsepartiets Stortingsprogram som vi går til valg på i 2021. Intensjonserklæring Helsepartiets ekstraordinære … Les mer