Resolusjon 2: Bærekraftig matproduksjon

RESOLUSJON NR. 2 VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS LANDSMØTE 11-12 MAI 2019

Landbruk og havbruk – bærekraftig matproduksjon for god folke- og dyrehelse

Helsepartiets landbrukspolitikk hviler på realistiske, forskningsbaserte og bærekraftige tiltak for å sikre matilgang, biodiversitet og miljø.