Barn og sårbare flyktninger må evakueres fra Hellas umiddelbart.

RESOLUSJON NR. 4
VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS EKSTRAORDINÆRE LANDSMØTE
5. SEPTEMBER 2020

Regjeringen nøler – Norge må handle nå.

Seks europeiske land har nå hentet barn fra Moria-leiren. I løpet av neste ukene planlegger ytterligere to land, Frankrike og Slovenia, å ta imot barn fra den greske flyktningleiren. Regjeringen har sagt at 8-10 land må ha relokalisert før Norge skal hente. I juli ba FNs høykommissær for flyktninger den norske regjeringen om å droppe disse kravene og skrev at kravene Norge stiller er så strenge at ingen Moria-barn som en følge av dette vil bli hentet til Norge i løpet av 2020. Ingen andre land har stilt lignende premisser og høykommissæren har innstendig bedt Norge om å bortfalle kravene.

Forholdene i flyktningleiren Moria på den den greske øya Lesvos ble i april i år beskrevet av Leger Uten Grenser som verdens verste. De har ikke bedret seg siden. Moria er den største flyktningleiren i Hellas, men det er store problemer alle steder, spesielt på øyene. Bare i 2019 kom det 70.000 flyktninger til Helles og det totale antallet kom opp på nesten 110.000, hvorav nesten 39.000 nå befinner seg i overfylte leire på de greske øyene. I juli var det omtrent 4.700 barn uten foreldre i de greske flyktningleirene. Av dem er det 1.100 som er utsatt for alvorlig risiko med hensyn til utnyttelse, vold og helse, skrev UNICEF i en pressemelding 8. juli.

Hellas har hatt lave smittetall så langt i koronapandemien, men smitten er nå etter sommeren økende. Hellas er nå rødt land og faren for en humanitær katastrofe i leirene øker.  Koronapandemien har gjort en allerede svært krevende situasjon uholdbar, både fordi det er akutt fare for fatale konsekvenser av større smitteutbrudd i leirene, men også på grunn av de smitteverntiltakene som er innført. Leirene er nå under lock-down og besøk av organisasjoner og enkeltpersoner er forbudt. Det som var av skoletilbud er stengt og uten frivillige og organisasjoner til stede øker risikoen for overgrep mot sårbare barn og unge. Flyktningene er nå sperret inne i de overfylte leirene som mangler så og si alt. Det er fare for at situasjonen i disse leirene kan komme ut av kontroll – redsel for smitte kan også føre til at konfliktene som allerede er store mellom flyktningene og lokalbefolkningen mange steder, kan eskalere til vold.

Helsepartiet mener at Norge nå må vise lederskap og ikke vente på et større felles initiativ fra resten av Europa. Vi må gjøre som Frankrike, Tyskland, Finland og Luxemburg som er i gang med å evakuere de mest sårbare.. EU parlamentet har nylig bedt om at leirene evakueres før større koronautbrudd utvikler seg i de overfylte leirene. Det ser ut til å være alt for krevende å få til en felles-Europeisk ordning der mestepartene av EUs medlemsland bidrar. Årsaken er at det i mange land i Europa har skjedd er stor innvandringsmotstand. 

Det er kjent at mange av dem som oppholder seg i flyktningeleirene i Hellas er unge menn som trolig ikke vil få innvilget asyl, mange har vært i leirene i årevis fordi Hellas ikke har maktet å behandle asylsøknadene. Og denne gruppen er nå i en sårbar situasjon fordi forholdene i leirene er så dårlige. Norge bør ta initiativ til å bistå Hellas med å utbedre eksisterende leire og bygge nye samt med å få fortgang i behandlingen av asylsøknadene.

Mulighetene for å beskytte seg mot smitte i flyktningeleirene i Hellas er nærmest ikke-eksisterende. Søppel flyter over alt og toalettforholdene er under en hver kritikk. Hele familier er mange steder stuet sammen på seks kvadratmeter. Flyktningene deler på noen få vannkraner med bare kaldt vann og mangler såpe, og er nødt til å stå i lange køer for å få mat eller medisinsk hjelp. De vil ikke ha mulighet til å distansere seg fra de andre, og mange har allerede svekket immunforsvar etter mange års liv i leiren, under dårlige sanitære forhold. Dette er mennesker som er svært dårlig rustet for å takle møtet med den pågående pandemien.

På de greske øyene er det ett tusen barn som er på flukt alene uten foreldrene sine. Mange sliter med å finne et trygt sted å sove for natten. Alvorlig syke barn står uten medisinsk hjelp, og mange lider av depresjon etter mange år i håpløshet. De greske leirene på øyene ble bygd for 6000 mennesker, men huser nå 42.000. En av tre er barn, og de fleste av barna er yngre enn tolv år.

Tyrkia har brutt avtalen med EU og har åpnet grensene og et stigende antall mennesker er nå strandet på øyene – de får ikke komme inn til fastlandet. Som en følge av flyktning avtalen med Tyrkia, som også Norge var med på, har Hellas fått en stor byrde som Helsepartiet mener hele Europa har plikt til å bidra til å løse. Norge kan ikke vente på andre. Vi må handle nå – i solidaritet med sårbare mennesker på flukt og med Hellas.

UNHCR, Leger uten grenser og Flyktninghjelpen har gjentatte ganger bedt de europeiske landene om å hjelpe Hellas med krisesituasjonen. FN har advart mot pandemiske hendelser, og UNHCR har bedt om en umiddelbar evakuering av familier og syke fra leirene. Den humanitære situasjonen har blitt kraftig forverret de siste månedene. Moria-leiren ble bygget for 2800 mennesker – nå midt under koronaepidemien bor det 20.000 mennesker der.

Helsepartiet vil:

  • At Norge dropper kravene og starter å hente barn fra de greske flyktningeleirene umiddelbart.
  • At Norge umiddelbart skal ta sitt ansvar og bidra til å evakuere, barn, barnefamilier og andre spesielt sårbare grupper umiddelbart. Dette er en humanitær krise som må avhjelpes med akutt krisehjelp og den eneste trygge måten er å få de mest sårbare vekk fra disse leirene til trygge steder i Europa.
  • At Norge bør ta imot 1500 av de mest sårbare, fra flyktningeleirene i Hellas under trygge smitteverntiltak så raskt som mulig. Stortinget har vedtatt at Norge skal ta imot 3000 flyktninger 2020. På grunn av koronakrisen har vi så langt tatt imot svært få. De 1500 fra Hellas skal være en andel av de 3000.
  • At Norge skal bidra til å utbedre flyktningleirene i Hellas – helst sørge for at det ikke bor flere der, enn de er dimensjonert til. På lengre sikt må de stenges helt og bedre løsninger må finnes av Europa i felleskap.
  • Arbeide for et europeisk samarbeid som avlaster Hellas ved å fordele flyktninger til andre land.
  • Sikre at Norge ikke returnerer asylsøkere til Hellas nå som en følge av Dublinavtalen og jobbe for at det innføres en unntakstilstand fra Dublinavtalen for asylsøkere som hadde Hellas som sitt første ankomstland i Europa

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *