Barn og sårbare flyktninger må evakueres fra Hellas umiddelbart.

Resolusjon nr. 4 5. september 2020
Norge må slutte å nøle
Forholdene i flyktningleiren Moria på den den greske øya Lesvos ble i april i år beskrevet av Leger Uten Grenser som verdens verste. De har ikke bedret seg siden.