Barnepalliasjon

Barnepalliasjon

Fra Helsepartiets stortingsvalgprogram for 2017-2021 – se hele Stortingsprogrammet – innholdsoversikt

Barnepalliasjon må videreutvikles som et eget fagfelti Norge og kompetansen i kommunene/regionene må bygges opp slik det er beskrevet i de nasjonale retningslinjene for barnepalliasjon. Barns rettigheter i kommunehelsetjenesten må lovfestes på samme måte som i spesialisthelsetjenesten.

Mer om barn og helse fra Helsepartiets programmer:

En bedre hverdag for syke barn

Familier med alvorlig eller langvarig syke barn befinner seg i krise. Samfunnet må legge til rette for best mulig vilkår for å hjelpe disse familiene. Et sykt barn rammer ofte … Fortsett å lese

Resolusjon 5: Barn i sykdom og krise kan ikke vente på byråkratiet

Resolusjon nr. 5 – 2020 Pleiepenger er en ytelse som gis til foreldre når de i en periode må ivareta sykt barn på heltid. Ytelsen er en kompensasjon for tapt inntekt. Dagens ordning fungerer ikke godt nok.

Pleiepenger – pleiepengeordningen

Fra Helsepartiets stortingsvalgprogram for 2017-2021 – se hele Stortingsprogrammet – innholdsoversikt Lovforslaget om endring av pleiepenger ble vedtatt i Stortinget 18. 04. 17. Reglene var slik at foreldre av syke barn (strengt alvorlighetskriterie) kunne få dekket 100 % av lønnen så lenge barnet var sykt. De nye reglene innebærer en dagkonto på 1300 dager hvorav kun … Fortsett å lese

En tryggere barndom for alle barn

Helsepartiet vil satse på aktiv forebygging i skole og barnehage. Det er på skolen er det lettest å fange opp alle barn og unge med utfordringer. Arbeidet for å sikre barn og unge en trygg oppvekst skal derfor sentreres rundt skolene. … Fortsett å lese

Forrige: PleiepengerNeste: Barnetrygd

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021

Helsepartiets stortingsprogram 2017-2021 Last ned

Vil
du engasjere deg i Helsepartiet?