Behold mva-fritak på alternativ og kosmetisk behandling

Behold MVA-fritak for alternativ og kosmetisk kirurgi og behandling

RESOLUSJON NR. 8
VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS EKSTRAORDINÆRE LANDSMØTE
5. SEPTEMBER 2020

Regjeringen fremmet 22. juni i år «Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling» med høringsfrist 3.august. Etter Helsepartiets mening er det grunn til å stille spørsmål ved hvorfor regjeringen velger å sidestille alternativ medisin og kosmetisk kirurgi og behandling i denne saksbehandlingen og samtidig gjennomføre en høring i løpet av juli, hvor svært mange har sommerferie. Etter Helsepartiets mening er dette et forsøk på å unngå oppmerksomhet ved innføringen av merverdiavgift.

Dette er to forskjellige saker og Helsepartiet er svært kritiske både til innføring av merverdiavgift på alternativ behandling og på kosmetisk kirurgi og behandling. 

Grunnen til at en svært stor del av befolkningen oppsøker og bruker alternativ behandling er fordi befolkningen opplever at den offentlig finansierte skolemedisinen ikke tilbyr en behandling som gjør dem friske. Mange med kroniske sykdommer som blant annet muskel- og skjelettsykdommer erfarer at de har stor nytte av behandling hos alternative terapeuter. Personer med kroniske sykdommer har ofte reduserte inntekter og det er urimelig at de skal belastes med merverdiavgift når de i realiteten ikke får et behandlingstilbud som de har nytte av i det offentlige helsevesenet. Ordningen med fritak av merverdiavgift for alternativ medisin har medført at alternative terapeuter har vært registrert i «Registeret for utøvere av alternativ behandling». Å fjerne denne koblingen vil svekke pasientsikkerheten og kvaliteten på den alternative behandlingen. 

Det kan være vanskelig å avgjøre om en kosmetisk behandling er medisinsk begrunnet eller kun er estetisk begrunnet. Mange velger å gjennomføre plastikkirurgiske operasjoner i privat regi selv om operasjonene kan utføres i det offentlige helsevesen. Mange ganger skyldes det at ventetiden i offentlige sykehus er svært lang. Disse pasientene sparer det offentlige ved å selv betale for operasjon. Det er urimelig at de da skal få et påslag med merverdiavgift i tillegg. Konsekvensene av merverdiavgift på kosmetisk kirurgi kan bli en økt søkning til kosmetisk kirurgi i utlandet. Risikoen er da økt import av antibiotika resistente bakterier.  

Helsepartiet mener at konsekvensene av å innføre merverdiavgift høyst sannsynlig vil være negative, med redusert pasientsikkerhet både for alternativ behandling og for kosmetisk kirurgi og behandling. Dessuten er dette å pålegge befolkningen økte kostnader når det mangler behandlingstilbud i det offentlige helsevesen. Helsepartiet mener derfor at fritaket for merverdiavgift for alternativ behandling og kosmetisk kirurgi og behandling må opprettholdes.

Se også vår politikk fra stortingsprogrammet for 2017-2021 om alternativ behandling.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *