Behold MVA-fritak for alternativ og kosmetisk kirurgi og behandling

Resolusjon nr. 8
Helsepartiet mener at konsekvensene av å innføre merverdiavgift høyst sannsynlig vil være negative, med redusert pasientsikkerhet både for alternativ behandling og for kosmetisk kirurgi og behandling.