Bent Høie – er du døv og blind?

Nyhetsbildet lokalt i Østfold har vært preget av Kalnes Sykehus. Det har vært flere artikler om hvor underdimensjonert Kalnes er. Det har blitt delt mange historier i sosiale medier fra pasienter som har opplevd  å vente fjorten timer på akutten. Eldre demente som har blitt sendt hjem klokken tre på natten og avdelinger som er så underbemannet at pasienter ikke har fått tilstrekkelig hjelp til hverken stell, skift eller toalettbesøk. Tillitsvalgte på Kalnes rapporterer at akkuttmottaket ofte har et overbelegg på 100 % fordi de ikke har kapasitet til å sende pasientene videre i systemet. En pasient i tyveårene som er rullestolbruker fortalte meg hvordan hun hadde sittet våt av oppkast i sengen og ventet to timer på hjelp til vask og skift. En mor fortalte om en datter som etter to ukers opphold hadde tapt så mye vekt og fått så redusert allmenntilstand at videre rehabilitering måtte utsettes. Den samme pasienten hadde tryglet ansatte om å evt trille henne til kiosken så hun kunne kjøpe mat som var spiselig for henne da hun hadde en diagnose som krever spesialkost,-noe Kalnes ikke kunne tilby. Pårørende tok med mat hver gang de var på besøk,-noe som er under enhver kritikk. I mitt daglige virke hører jeg naturligvis også om triste opplevelser fra Kalnes. Det alle historiene har felles er en beskrivelse av fortvilte ansatte som nesten med gråten i halsen beklager og beklager overfor pasientene sine. Selvsagt er det også mange som opplever rask og god behandling,-den mengden sykehuset Er dimensjonert for,-det er det katastrofale overbelegget som rammer mange pasienter hardt,-og også ansatte. Det er så soleklart og tydelig og har vært det i lang tid,-man skulle tro det fantes et snev av vilje til å forsøke å rette på forholdene ? Så kommer altså artikkelen om Bent Høies besøk på Kalnes….han OPPLEVER ikke sykehuset som underdimensjonert !! Takk for at ikke han selv er ansatt i helsevesenet for noe klinisk blikk har han absolutt ikke,-jeg tviler på at han i det hele tatt har gangsyn. Pasienter og pårørende blir stuet sammen i et sykehus hvor det knapt er kontorplasser til administrasjonen,-men Høie mener det vil gå seg til ?? Hvordan pokker skal DET gå seg til ? Fra dag EN var det korridorpasienter på Kalnes,-om dette skal gå seg til Bent Høye så må vel Østfold rammes av en epidemi som reduserer antall Østfoldinger med flerfoldige tusen ? Det er ikke engang satt av penger til hverken utvidelse av akuttmottak eller administrasjonsbygg,-administrasjonen sitter i et leiet lokale fem kilometer unna sykehuset. Jeg er så møkkalei av at de som kjenner til realitetene,-de som trår i sine slitte tresko i dette kaoset,-de som beklager og kompenserer på egen bekostning aldri blir hørt ! Bare det alene er grunn nok til å engasjere seg i Helsepartiet,-støtte Helsepartiet og STEMME på helsepartiet. Vi vil snu hele pyramiden på hodet,-vi sparker oppover ! Vi vil avvikle helseforetaksmodellen og plassere makten og tilliten der den hører hjemme,-nemlig på gulvet blant de som forsøker å fremme kompetanse,-omsorg og menneskverd ! Det Bent Høie demonstrerer her er en kronisk lidelse mange politikere lider kraftig av,-selektivt syn og hørsel !

3 thoughts on “Bent Høie – er du døv og blind?

 1. Dette skjer også andre steder og på univerditetssykehud bl.a Hus men det gjør detbare slik at det er enda mer nødvendig å støtte/stemme Helsepartiet i høst. Våkne kjære landsmenn?

 2. Hvorfor Helsepartiet?
  De gamle partiene har ikke levert når det gjelder helse, sykehus og eldreomsorg.
  Sulteforingen av sykehus og eldreomsorg må reverseres, og kreftpasienter skal ikke vente 3 år på medisiner. Det har Norge råd til. Derfor ble Helsepartiet.no dannet.

  Årets nykommer Helsepartiet vil investere i befolkningens liv og helse. Ahus vil nedlegge 1/3 av 3 fødestuene, for å innfri Regjeringens krav om innsparinger. Sykehus får kun en økning på 1,4 prosent i valgåret 2017, mens lønnveksten er det dobbelte. Regjeringen lovte som kjent 12 milliarder mer til sykehus, men leverte kun 9, og prioriterte 100 nye oljemilliarder til andre formål. Det å kutte ut 3 000 millioner til sykehus, er hodeløst. Legeforeningen støtter nå det blokkuavhengige Helsepartiet sitt krav om å avvikle helseforetakene (RHF) for å frigjøre penger og personell til formålet: Pasientbehandling. Det er 5 lag med styrer og direktører, som koster skjorta. Det er for mange høvdinger og for få indianere i helsevesenet.

  Helsepartiet vil: Prioritere helsesektoren høyere, og bruke en større andel av BNP på helse og omsorg. Redusere ventetider og helsekøer, fordi det er økonomisk lønnsomt. Innføre en nasjonal bemanningsnorm i omsorgtjenestene. Sikre at ressursene anvendes til pasientbehandling.

  Det er ikke kjærlighet til et parti, men til befolkningen som fortjener bedre helsepolitikk.. Legeforeningen og Sykepleierforbundet har lagt ut en video som går viralt, med budskapet helse og sykehus er UNDERFINANSIERT. Mange reagerer sterkt, for sånn skal det ikke være. Vi må ta bedre vare på unge og eldre i helsevesenet, og det har vi råd til.
  La Helse avgjøre valget 11. september, sier både Legeforeningen og Sykepleierforbundet!

  https://www.facebook.com/Legeforeningen/videos/10155529585581678/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *