Beredskapslagrene med smittevernustyr ble tømt

– Vi tømte lager med smittevernutstyr – alt ble fraktet ut av Norge I mange år ble smittevernutyr fraktet ut av Norge forteller Ole Ramslo Traasdahl til Gudbrandsdølen Dagningen 24. mars I mange år var Ole Romslo Traasdahl (61) med på å frakte trailerlass på trailerlass med verdifullt smittevernutstyr ut av landet. Han er forferdet over at lagrene som ble tømt av Lions ikke er erstattet. Han er utenlandsleder i et stort Lions-distrikt og samlet inn og fraktet ut utstyre på fra Norge på 90-tallet. Og forteller at Lions fikk overta lagrene. Den eneste betingelsen som var knyttet til overtagelsen var at alt skulle fraktes ut av lande. .

– Lokale Lions-medlemmer var kjent med at store beredskapslager rundt om i landet skulle tømmes. Alt utstyret skulle destrueres. Men Lions skulle få overta lagrene på en betingelse: Alt måtte fraktes ut av landet. Det er ingen tvil om at mye av det vi tok hånd om ville kommet til stor nytte i dagens skremmende smittefare, sier en alvorspreget Ole Romslo Traasdahl til GD.

Han sier til GD at sidene myndighetene over hele landet har gått ut og bedt bedrifter og privatpersoner om å bidra med smittevernutstyr antar han at alle beredskapslagrene i Norge er tomme. Han selv var overbevist om at de skulle erstattes etter at de var blitt tømt og fraktet ut av landet og mener dagens situasjon viser at dette var uforsvarlig av norske myndigheter. Utstyret Traasdal og Lions jaktet ut av Norge inkluderte komplette feltsykehus og operasjonsenheter. Han understreker at utstyret har kommet til nytte i de landene de ble fraktet til og er stolt av jobben Lions gjorde, men er forferdet over at lagrene ikke har blitt erstattet. Les mer om dette også på NRK 2005 Også når det gjelder beredskap når det gjelder  medisiner, såkorn, matkorn og annet er Norge dårlig stilt. Helsepartiet har vært opptatt av at Norge skal styrke beredskapen på alle områder. Landbrukspolitikken handler til en viss grad om selvforsyning og om å bygge opp en beredskap. På landsmøtet vårt i 2018 vedtok Helsepartiet blant annet at Helsepartiet vil:

  • Ha økt fokus på matsikkerhet og beredskap.
  • Ha matkornlager for minst seks måneder.
  • Ha et lager av beredskapsfrø til hagebruk som kan deles ut i krisesituasjoner.
  • Snarest bygge opp lagre med sertifisert såkorn.

Les hele resolusjonen om bærekraftig matproduksjon.

«Helse er beredskap – beredskap er helse»

Helsepartiet har helt siden partiet ble stiftet vært opptatt av manglende beredskap i helsetjenestene. Når kapasitetene til en hver til tid er presset til bristepunktet har vi praksis ingen beredskap til å håndtere ekstraordinære situasjoner. Helseforetaksmodellen som vi ønsker avviklet så raskt som mulig er til hinder for at det bygges opp en buffer og dermed beredskap til å takle epidemier, ulykker og naturkatastrofer. Les mer      

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *