Helsepartiet er skeptisk til bompengenes sosiale og praktiske virkning, og mener at saken bør utredes på nasjonal basis.


Resolusjon om bompenger vedtatt i juli 2019 ved uravstemning blant alle medlemmer.