BPA uten aldersbegrensning og livsløpskvalitet til alle

Livsløpskvalitet

Det er skapt en myte om at alle eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Sykehjemsplasser er dyrt. Livskvalitet er å leve mest mulig slik man ønsker, også for syke eldre mennesker.

Helsepartiet ønsker å ta utgangspunkt i de eldres egne ønsker og behov. Det er ikke alltid at alder henger sammen med behovet. Det må være fleksibilitet og variasjon i tilbudene.

Helsepartiet vil:

  • oppheve aldersgrensen for kommunal brukerstyrt assistanse (BPA).
  • sørge for seniorsentre i hele landet med et variert tilbud av aktiviteter.
  • bedre tilrettelegging for eldre som vil bo hjemme.
  • utvikle landsbyprosjekter med en boform som passer flere.