Brev til våre medlemmer

Kjære medlem – riktig godt nytt år til deg.

Valgkampen i høst var hardt arbeid og mange bidro. Tusen takk til hver især.
Likevel spør flere –Hvor ble Helsepartiet av?

Fjoråret ble ikke slik vi håpet. Stortingsvalget gikk ikke vår vei. Etter valget fikk vi et brev fra en anonym sympatisør.
Overskriften var klar tale: «Valget er over. Hvor ble dere av?»
Og brevet fortsatte: «Jeg mener dere har så mange gode saker å kjempe for, og kan få mange tilhengere hvis dere bare når ut til folk.»

Jeg kan love at det ikke manglet på innsatsen vår. Vi arbeidet på alle mulige og umulige vis for å bli synlige, men å oppnå synlighet i riksmedia
var så godt som umulig. Ufattelig nok, midt i en pandemi. Når man ikke får synlighet i riksmedia, blir ikke velgerne kjent med oss.

Hovedproblemet er at NRK diskriminerte alle partier som utgjør opposisjonen utenfor Stortinget, noe våre undersøkelser også viser klart.
I slutten av valgkampen så vi at vi i realiteten ble nektet synlighet. I praksis er det nå mye opp til pressen (mest NRK) å vise at et parti er relevant
for velgerne eller ikke. Sånn skal det ikke være i et demokrati! Det skal være opp til velgerne å avgjøre.
Men da må de bli kjent med partiene som stiller til valg. 

Vi har undersøkt eksakt hvilken dekning partiene utenfor Stortinget fikk i 2021 frem til dagen før valget. Dette er oppsiktsvekkende!
NRK dekket stortingspartiene med 98,1 prosent
-mens partier utenfor Stortinget med tilsammen kun 1,9%!

NRK har et særlig informasjonsansvar. Som statlig eid kringkasting, og Norge som medlem av Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE),
har vi regelverk som fastslår NRKs ansvar for å sørge for at alle partier som stiller til valg har tilgang til offentlig eide medier.

Vi kontaktet OSSE før valget og fremførte vår bekymring. Sammen med flere partier i opposisjonen utenfor Stortinget har vi informert OSSE også etter valget.
Vi er i dialog med dette viktige organet og har håp om at forbedringer vil komme. Men det krever mye av oss videre. Det er vi klare for å gi!

Like før valget publiserte NRK etter påtrykk vårt innlegg hvor vi påpekte disse alvorlige manglene:
https://www.nrk.no/ytring/undergraver-nrk-demokratiet_-1.15644684

Andre partier utenfor Stortinget opplevde også å bli skjøvet ut av NRK, som formulert i denne kronikken i Nettavisen:
https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/demokratisk-svikt-i-nrks-valgkampdekning/o/5-95-294419

Hvilken nytte gjør ytringsfrihet hvis vi ikke får ytringsmulighet?
Ved manglende ytringsfrihet blir du stengt inne, mens ved manglende ytringsmulighet blir du stengt ute.
Vi har etter valget arbeidet sammen med partier som står oss nærmest, om den manglende ytringsmulighet for alle partier. Dette er ikke hvert partis problem – dette er et problem for hele det norske demokratiet.  

Vi skrev en felles kronikk i Medier24 -som er særlig opptatt av hvordan mediene arbeider og som setter søkelys på medienes rolle i samfunnet:
https://m24.no/debatt-fnb-helsepartiet/betyr-ytringsfrihet-pa-norsk-at-bare-de-mektige-stortingspartiene-far-ytre-seg/428027

Medier24 omtalte saken også redaksjonelt og ba om kommentar fra NRK. Utrolig nok svarer statskrinkasteren at de ikke mener å ha noe særskilt ansvar for å informere om alle partier. Ergo synes ikke NRK at velgerne behøver å være opplyst om alle partier for å gå til valg. 

https://m24.no/201221-erik-hexeberg-helsepartiet/raser-mot-nrks-politiske-dekning–no-platforming-av-dimensjoner/428069

Vi er ikke ferdige med oppfølgingen etter valget. Dette arbeidet fortsetter, så vi i fremtidige valg i mye større grad skal nå frem til velgerne.

Pandemien
Både den forrige regjering og nåværende trodde at pandemien var over etter sommeren. De påsto at det var mulig å åpne samfunnet igjen etter sommeren.
Men med en vaksine som kun reduserer sykelighet og ikke forhindrer smitte, er det liten grunn til å tro at vi er ferdige med pandemien.

Det er fristende i etterpåklokskapens navn å si «hva var det vi sa?». Helsepartiets landsmøte i 2019 het «Helse er beredskap og beredskap er helse»,
og resolusjon nr 1 nevner aller først nettopp pandemi.
Myndighetene har erkjent at vi hadde altfor dårlig beredskap da krisen rammet. Merkelig nok har de ikke klart å øke antall senger på landets intensivavdelinger gjennom pandemien. Har de valgte politikerne klamret seg til et håp om at når mange nok er vaksinert går pandemien raskt over?
https://helsepartiet.no/resolusjoner-landsmotet-2019/

I Helsepartiet har vi vært klar på at pandemien neppe var over etter sommeren. Det er påfallende at NRK ikke har invitert Helsepartiet til ett eneste riksprogram i pandemiens tid. Det gjorde derimot Dagsavisen. De tok kontakt i april og allerede da påpekte vi at pandemien neppe var over:
https://www.dagsavisen.no/nyheter/navn-i-nyhetene/2021/04/11/slakter-innsatsen-mot-korona/

«Hva mener du om måten regjeringen og de øvrige stortingspartiene har taklet koronapandemien på? Burde noe ha blitt gjort annerledes?

– For det første burde beredskapen vært en annen. Selv da pandemien ble varslet var håndteringen temmelig tafatt. At man måtte hente inn en «fungerende assisterende» helsedirektør til å ta seg av kommunikasjonen fordi resten av ledelsen har satt seg selv ut av spill, viser hvordan offentlige helsemyndigheter feilvurderte situasjonen. I Helsepartiet hadde vi planlagt landsmøte helgen 13.-15. mars, men vi forsto at med den økningen vi hadde i smitte, var det urealistisk. Da vi diskuterte smittesituasjonen i forkant var vi svært overrasket over at det var opp til hver enkelt kommune å vurdere risikoen ved smitte fra utlandet. Lovgivningen var lite forberedt på en pandemi. Det var vel som å overlate landets forsvar til kommunale vedtak. Vi er spent på Koronakommisjonens rapport som media må granske svært kritisk.

Hva bør gjøres for å ruste Norge mot framtidige pandemier?

– Først må verden få den rådende pandemien under kontroll, og vi er fremdeles langt fra å greie det. Med stadig flere mutanter som smitter lettere og gir mer alvorlig sykdom, er det langt fra sikkert at vi er ferdige når alle er vaksinerte. Meldinger fra andre land om at personer som er vaksinerte blir syke av nye mutanter, er ikke lystelige nyheter. Men det er medisinsk logisk: Det er de vaksineresistente virusene som overlever. Beredskap handler om å forberede seg på de scenarioer vi ikke ønsker, ikke de vi ønsker oss, slik regjeringen i dag holder på. I øyeblikket planlegges det som om alt kan åpne når tilstrekkelig mange er blitt vaksinerte. Vi kan håpe, men jeg er redd det er naivt å tro at vi er ferdige med denne pandemien til sommeren. Skal vi kunne åpne Norge handler det mest om å gjøre Norge til en «øy» og ha strenge ordninger for innreise. Om vi hadde hatt kontroll på smitteimporten, ville all aktivitet innenlands kunne holdt åpent. Kulturliv og uteliv ville vært åpne. Også i et «worst case»-scenario hvor vaksinen gir ufullstendig beskyttelse, vil øy-strategien trolig være den beste for at samfunnet ikke skal lammes totalt. Gjestearbeidere må enten bli boende i Norge, eller de må gjennomføre streng karantene, eller de må holde seg hjemme.»

Når vår regjering hevder at vaksinen forhindrer smitte og diskuterer muligheten for koronapass for vaksinerte, er vi usikker på om vi har hørt riktig. De fleste av de smittede og smittebærende ved utbruddet av Omicron-mutanten på restauranten DS Louise var vaksinerte. Vaksiner er ikke hele løsningen på pandemien. 

Vi har advart mot koronapass i vårt program til stortingsvalget. Så hvorfor vil ingen høre på oss?
Det handler mye om NRKs totale overkjøring av demokratiet utenfor Stortinget. Og at partiene inne på Stortinget tillater dette – de nyter selvsagt godt av at vi knebles. Likevel tror vi at noen av stortingspartiene vil se uretten når den nå dokumenteres og etter hvert debatteres. 
https://helsepartiet.no/stortingsprogram-oversikt/helse-helsetjenestene-er-velferdssamfunnets-baerebjelke/

Veien videre
Sammen med de partier som står oss nært politisk vil vi arbeide for å øke våre ytringsmuligheter. Det er en forutsetning for et ekte demokrati. Endring i rammebetingelsene for partiene som ikke allerede er representert på Stortinget er helt nødvendig dersom vi skal lykkes i neste valg. Uten bedre folkeopplysning har verken Helsepartiet eller noen av de 15 andre partiene utenfor Stortinget som stilte til valg, noen sjanse. Demokratiets utvikling er avhengig av impulser også utenfor Stortinget. Det har de siste tiders stortingsskandaler også pekt på behovet for. 

Vårt arbeid retter seg både mot internasjonale OSSE, i arbeidet mot en ny valglov og direkte mot den offentlige debatten i Norge.
Som medlem vet du nå at vårt mål er å få opp denne debatten. Da kan vi synliggjøre vår gode politikk.

Vi skal også bruke året til å forberede oss til valg på kommunestyrer og fylkesting i 2023, samt å bygge organisasjonen videre.
Men først må vi sikre ytringsmulighetene. Da er det håp!

For å få til dette behøver vi din fortsatte støtte.
Vi håper derfor at du vil betale medlemskontingenten. Tusen takk! 
Kanskje kjenner du også noen som vil være medlem i Helsepartiet? Send gjerne denne linken videre til mulig interesserte. https://zubarus.com/znewmember.php?publisherId=351

Om du behøver utsettelse på innbetaling av kontingent, så send oss en epost til medlem@helsepartiet.no.

Sammen skal vi gjør alt vi kan for at mange flere pasienter, pårørende, pensjonister, helseansatte og uføre får et mye bedre 2022. 
Takk for at du styrker vårt viktige arbeid. 

Vennlig hilsen fra Lise Askvik og Erik Hexeberg
med arbeidsutvalg og sentralstyret