Briter spiser mer grønt enn nordmenn

Storbritannia er det landet i Europa som ligger på topp i inntak av frukt og grønt. Norge ligger langt etter, viser ny undersøkelse. 

For første gang er det gjennomført en forbrukerundersøkelse der man måler folks frukt- og grøntinntak relatert til anbefalingen om 5 om dagen.

Undersøkelsen, som har fått navnet 5 a day Europe, er gjennomført av Kantar TNS på oppdrag fra Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Hensikten med undersøkelsen er først og fremst å få et så korrekt bilde som mulig på hvordan vi ligger an her i landet. Dette for å ha et praktisk verktøy for å måle utviklingen mot målsettingen om å øke inntaket med 20 % innen 2021.

Bare 1 av 4 personer i Norge spiser de anbefalte 5 om dagen

5 om dagen er et viktig kostholdsråd. Det er godt kjent og praktisk talt alle synes at ideen er god, men bare en av fire kommer i mål.

Norge er best i Skandinavia, men vi ligger ikke så langt foran Sverige og Danmark. I Norge er det bare 24 % av befolkningen som spiser minst 5 porsjoner frukt / bær og grønnsaker om dagen. Det er ca. 19 % i Sverige og ca. 18 % i Danmark.

– Vi ønsker nå å se nærmere på hvilke tiltak de har gjort i Storbritannia, og hva vi kan lære av disse, sier Guttorm Rebnes i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Den nye rapporten viser oss at vi i Norge i snitt spiser rett i overkant av tre av de anbefalte fem porsjonene

Det er positive helsegevinster for den enkelte og god samfunnsøkonomi om folk flest spiser litt mer fargerik mat.

Helsedirektoratet har regnet seg frem til en årlig samfunnskostnad ved ikke å spise 5 om dagen kan være 37,6 MRD NOK. Det er med andre ord ikke noen tvil om at det er lurt å iverksette tiltak for å øke konsumet.

Kilde: Opplysningskontoret for frukt og grønt

Legg igjen en kommentar