Knapt flertall for Aker og Gaustad – men Helse Sør-Øst utsetter

De tre ansatterepresentantene, fra Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Fagforbundet, vant ikke frem da styret i Oslo Universitetssykehus 6. desember, med bare en stemmes overvekt, vedtok å anbefale Helse Sør-Øst å gå videre med planene for utbygging av Aker og Gaustad. Helse Sør-Østs direktør valgte imidlertid dagen etter overraskende å be styret der utsette avgjørelsen til 31. januar.

Et manglende regnestykke

OUS - et manglende regnestykke

Selv om Norge er et rikt land, er ressursene i helse- og omsorgssektoren begrenset. Kapasiteten ved flere sykehus er sprengt og mange nye er bygget for små. Ahus er overfylt, Kalnes hadde nesten 4000 korridorpasienter i 2017. Fagmiljøene er sterkt bekymret for at nye Drammen sykehus bygges for lite. Hvordan forsvarer da OUS-ledelsen beslutning om et unødvendig dyrt og for lite sykehusbygg på en uegnet tomt på Gaustad?

Redd Ullevål sykehus !

«De siste 30 årene har det blitt 50% færre sykehussenger i Norge samtidig som vi blir flere innbyggere og behovet øker.» Det sier seg selv at dette medfører  mange korridorpasienter og at svært mange pasienter blir sendt hjem før det er forsvarlig. Ullevål er Norges største og viktigste akuttsykehus men vedtatt nedlagt til fordel for … Les mer

Fakta om selvmord

Hva vet du om selvmord ? Det er ett vanskelig tema å snakke om men svært viktig,-det er noe som berører mange og psykisk helse er høyt prioritert på Helsepartiets agenda. Hvert år registreres det mellom 500 og 600 selvmord i Norge,-det betyr at dobbelt så mange mister livet sitt i selvmord som i trafikken … Les mer

Barnekreftforeningen gir rekordsum til forskning

Den store Facebookaksjonen i fjor engasjerte givergleden hos folk over hele landet. Sammen med flere gode støttespillere får den mye av æren når Barnekreftforeningen nå deler ut hele 25 millioner kroner til forskning på kreft hos barn og ungdom. Tildelingen av forskningsmidlene vil skje som en del av markeringen av ”Den internasjonale barnekreftdagen”, torsdag 15. … Les mer

Reduser ditt utslipp av mikroplast fra klær

Ved å erstatte bruken av syntetiske klær og andre syntetiske tekstiler med klær og tekstiler i naturmaterialer, er det mulig å redusere spredningen av mikroplast. De siste ti årene har oppmerksomheten mot spredning av mikroplast vært stor. Det er nå signifikant bevis for negativ påvirkning på liv i vann, mens mindre er kjent om innvirkning på … Les mer