Et manglende regnestykke

OUS - et manglende regnestykke

Selv om Norge er et rikt land, er ressursene i helse- og omsorgssektoren begrenset. Kapasiteten ved flere sykehus er sprengt og mange nye er bygget for små. Ahus er overfylt, Kalnes hadde nesten 4000 korridorpasienter i 2017. Fagmiljøene er sterkt bekymret for at nye Drammen sykehus bygges for lite. Hvordan forsvarer da OUS-ledelsen beslutning om et unødvendig dyrt og for lite sykehusbygg på en uegnet tomt på Gaustad?

Hun tør!

Modige Helene Spro har kastet seg inn i politikken for å få bedre helse- og omsorgstjenester. Etter tyve år som helsefagarbeider i hjemmetjenesten vet hun hvor skoen trykker. Og nå har hun tatt bladet fra munnen og skrevet – kronikk i Aftenposten under fullt navn og fortalt hva som er galt. Det er risikabelt, hun er redd for hva arbeidsgiveren vil si, Nå trenger vi at flere gjør det sammen #wetoo #vivarsler

Snakk sant om bostøtten Høie

Lise Askvik i Dagsavisen Nye Meninger

I Stavanger Aftenblad 8. august hevder Aleksander Stokkebø (Høyre) at «Høyre i regjering har sikret en mer rettferdig bostøtte». Han sier videre: «De som trenger bostøtte får en støtte tilpasset sin økonomiske situasjon, (…) Dermed har vi tettet et hull i det sosiale sikkerhetsnettet, slik at færre faller utenfor, og flere løftes opp.»

Hvordan kan det da ha seg at 24.143 færre husstander mottok bostøtte i juni 2017 enn i juni 2015?