Et manglende regnestykke

OUS - et manglende regnestykke

Selv om Norge er et rikt land, er ressursene i helse- og omsorgssektoren begrenset. Kapasiteten ved flere sykehus er sprengt og mange nye er bygget for små. Ahus er overfylt, Kalnes hadde nesten 4000 korridorpasienter i 2017. Fagmiljøene er sterkt bekymret for at nye Drammen sykehus bygges for lite. Hvordan forsvarer da OUS-ledelsen beslutning om et unødvendig dyrt og for lite sykehusbygg på en uegnet tomt på Gaustad?

Hun tør!

Modige Helene Spro har kastet seg inn i politikken for å få bedre helse- og omsorgstjenester. Etter tyve år som helsefagarbeider i hjemmetjenesten vet hun hvor skoen trykker. Og nå har hun tatt bladet fra munnen og skrevet – kronikk i Aftenposten under fullt navn og fortalt hva som er galt. Det er risikabelt, hun er redd for hva arbeidsgiveren vil si, Nå trenger vi at flere gjør det sammen #wetoo #vivarsler

Snakk sant om bostøtten Høie

Lise Askvik i Dagsavisen Nye Meninger

I Stavanger Aftenblad 8. august hevder Aleksander Stokkebø (Høyre) at «Høyre i regjering har sikret en mer rettferdig bostøtte». Han sier videre: «De som trenger bostøtte får en støtte tilpasset sin økonomiske situasjon, (…) Dermed har vi tettet et hull i det sosiale sikkerhetsnettet, slik at færre faller utenfor, og flere løftes opp.»

Hvordan kan det da ha seg at 24.143 færre husstander mottok bostøtte i juni 2017 enn i juni 2015?

Bent Høie – er du døv og blind?

Nyhetsbildet lokalt i Østfold har vært preget av Kalnes Sykehus.

Det har vært flere artikler om hvor underdimensjonert Kalnes er. Det har blitt delt mange historier i sosiale medier fra pasienter som har opplevd  å vente fjorten timer på akutten. Eldre demente som har blitt sendt hjem klokken tre på natten og avdelinger som er så underbemannet at pasienter ikke har fått tilstrekkelig hjelp til hverken stell, skift eller toalettbesøk.