Covid 19 – En plan for å spare liv

Covid-19:
En alternativ plan for å spare liv

Debattinnlegg av Erik Hexeberg, Lise Askvik og Lene Haug først publisert i Dagens Medisin 26. mars

En plan for å redde livdebattinnlegg om Covid-19 fra Helsepartiet i Dagens Medisin 26. mars 2020.

Den strategien våre helsemyndigheter har valgt er ikke en strategi for å spare liv, men for å spare helsevesenet; det er ikke en strategi som har til hensikt å stoppe spredningen av epidemien, men strategien vil stoppe Norge.

I Italia rapporteres det at 99 % av de som dør har underliggende sykdom. Det betyr at om vi skal en ha en strategi for å spare liv samtidig som vi sparer helsevesenet, må strategien være spisset for nettopp denne gruppen. I notat fra Folkehelseinstituttet (FHI) 12. mars beskrives kun tre grupper med ulike tiltak for hver gruppe. (1) De smittede skal isoleres, de som har vært i kontakt med de smittede skal i karantene og resten av befolkningen skal redusere sin aktivitet og vaske hendene. Det er viktig å merke seg at den gruppen som er mest utsatt ikke er skilt ut fra befolkningen i sin helhet. Det burde denne gruppen vært, etter vår mening. Og den gruppen burde fått en egen strategi.

Professor Lars Vatten har i Aftenposten 20/3 stilt spørsmål om det er mulig å kombinere en høyrisikostrategi med en massestrategi. (2) Hjemmeboende syke og eldre som mottar hjemmetjenester er som Helsepartiets nestleder, Lene Haug har pekt på en svært utsatt gruppe (3). Det er allerede kjent at i hjemmetjenestene i både Oslo og Bergen har koronasyke ansatte vært på jobb og smittet kollegaer og muligens pasienter.(4) Dr. Erik Hexeberg har i Dagens Medisin forsøkt å belyse hvorfor dagens strategi trolig vil sørge for at den risikoutsatte gruppen høyst sannsynlig vil bli smittet av omreisende helsepersonell – nettopp denne gruppen som bør beskyttes mot koronaviruset. (5)

Om vi skal unngå at omreisende helsepersonell eller familiemedlemmer tilfører smitte, er det enkleste å isolere et familiemedlem sammen med den utsatte og sørge for at disse får forsyninger. Dette kan hjelpe noen, men er trolig ikke godt nok for mange syke som trenger mer kvalifisert helsehjelp, eller eldre uten pårørende. Da må vi finne andre løsninger. Kunne det være en ide å ta i bruk hoteller som nå står tomme og lage isolerte samfunn, der de helseansatte jobbet lengre turnuser med uker i strekk på samme måte som en oljeplattform? Da kunne de utsatte og syke samles i ett område, og ansatte måtte ha egne rom til mat, søvn og hvile et annet sted i hotellet. For at de ansatte ikke skal spre smitte, må de oppholde seg kontinuerlig i den isolerte sonen, og nye skift måtte koronatestes før arbeidsøkt. Kanskje også etter.

Hvis vi kobler et sykehjem sammen med et hotell som boligkvarter, kan en lage en beskyttet sone omtrent som en oljeplattform, hvor transportpersonale, rengjøringspersonale og andre også er isolert i en syklus på for eksempel tre uker. Overgangen fra samfunnet utenfor til det isolerte samfunnet må sikres, trolig med noen dagers karantene, dersom testing ikke lar seg gjennomføre.

Hvis vi lager slike øyer, vil selvfølgelig spørsmålet bli hvor lenge det skal pågå? Kanskje bør det pågå til smitten i befolkningen er eliminert eller til den utsatte gruppen kan bli vaksinert – i verste fall 18 måneder, trolig kortere tid.

Med en slik isoleringsstrategi vil sykehusene ha kapasitet til å behandle andre i befolkningen som blir alvorlig syke av koranavirus. Helst også flest mulig pasienter med andre lidelser. På denne måten behøver vi ikke å stenge ned hele samfunnet. Da kan samfunnet åpnes opp og la smitten gå sin gang mens våre mest sårbare er beskyttet. Slik kan vi komme gjennom pandemien uten tap av mange liv og på kortere tid. Alternativet ville være å lukke samfunnet slik som i Kina, og på den måten eliminere viruset. I den fasen Norge er i nå synes det urealistisk.

La oss lære fra oljeindustrien, og la hvert sykehjem bli en «plattform» som skifter personale med ukers mellomrom. Nye utfordringer krever nye løsninger.

Referanser

  1. Utbruddsgruppa ved Folkehelseinstiuttet. COVID-19-EPIDEMIEN: Risikovurdering og respons i Norge. Versjon 3. [Internett] 12 mars 2020. [Sitert: 18 mars 2020.] https://www.fhi.no/contentassets/6555fa43c77e4d01b0d296abbc86bcad/notat-om-risiko-og-respons-2020-03-12.pdf.
  2. Vatten, L. Store mørketall Hva stemmer om spredning av koronavirus i Norge? Aftenposten. 20. mars 2020.
    https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/na7o65/misvisende-spredningskurve-store-moerketall-hva-stemmer-om-spredning-av-koronavirus-i-norge-lars-vatten
  3. NRK. Arne (76) er bekymret for at hjlperne hans kan gjøre ham dødssyk. [Internett] 17 mars 2020. https://www.nrk.no/osloogviken/helsepartiet-mener-hjemmetjenesten-kan-smitte-syke-eldre-med-korona-1.14947329.
  4. Dagsavisen. Bekymret for smitte i hjemmestjenesten. [Internett] 16 mars 2020. https://www.dagsavisen.no/oslo/bekymret-for-smitte-i-hjemmetjenesten-1.1682017.
  5. Hexeberg, E. Kan Covid-19 begrenses hos sårbare grupper? dagensmedisin.no. [Internett] 19 mars 2020. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/03/19/kan-vi-begrense-covid-19-hos-sarbare-grupper/.

Erik Hexeberg, lege dr. med., MBA
Leder av Helsepartiet Vestfold og Telemark
Lene Haug, leder Helsepartiet Oslo
Lise Askvik, leder Helsepartiet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *