Ny debattbok «Ny helsepolitikk – det finnes løsninger» av HTA

Debattboken, redigert av Heidi Haukelien og Torgeir Bruun Wyller, utgis av Dreyers forlag i samarbeid med Helsetjenesteaksjonen. 25 eksperter fra helsefag, juss, økonomi, samfunnsfag og forvaltning viser at det finnes alternativer til dagens helsepolitikk.

De analyserer tendensene og drivkreftene i dagens helsepolitikk, og munner ut i helt konkrete forslag til endringer som politikerne kunne ha vedtatt i dag – hvis de hadde villet – og som i så fall ville ført helsetjenesten på en riktigere kurs.

Heidi Haukelien er sykepleier og sosialantropolog (ph.d.), og nestleder for Helsetjenesteaksjonen. Hun har jobbet som sykepleier i kommunal eldreomsorg og på medisinsk avdeling i spesialisthelsetjenesten. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge, og som forsker ved Telemarksforsking.

Torgeir Bruun Wyller er lege og spesialist i indremedisin og i geriatri. Han er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus, og leder for Helsetjenesteaksjonen. Han forsker blant annet på forvirringstilstander og legemiddelbruk hos gamle og driver utstrakt undervisnings- og formidlingsvirksomhet. Han har arbeidet klinisk i de fleste deler av geriatrien samt i flere andre deler av helsetjenesten.

 

Bakgrunnen for Helsetjenesteaksjonen

Stadig flere erfarer at dagens helsepolitikk har ført til mye byråkrati, overdrevent økonomifokus og en økende følelse av hjelpeløshet hos både helsepersonell og pasienter. Dette er bakgrunnen for etableringen av HTA.

Men mange blir svar skyldig hvis de blir spurt om hvordan helsetjenesten kunne vært organisert mer hensiktsmessig. Sektoren oppleves som komplisert, og det er trolig også grunnen til at politikere fra alle partier ikke våger å ta de viktige helsepolitiske beslutningene, men overlater det til byråkratiet og konsulentselskapene.

I debattboken viser 25 eksperter at det finnes alternativer. Her formidles også erfaringer fra pasienter og pårørende. Ekspertene analyserer tendensene og drivkreftene i dagens helsepolitikk, og kommer med helt konkrete forslag til endringer som politikerne kunne ha vedtatt i dag. Forslagene er konkrete og kontroversielle, og vil derfor bidra til å starte en viktig debatt.

Legg igjen en kommentar