Den mørke triaden – om Helsepartiets politikk

Resolusjonsforslag nr 18 ble vedtatt på landsmøtet i 2018. Denne resolusjonen omfatter de personlighetsforstyrrelsene som skaper stor uhelse hos andre enn den rammede. Disse personlighetsforstyrrelsene som omfatter psykopati,-narsissisme og machiavellisme.

Helsepartiet ønsker mer forskning på disse lidelsene samt mer tiltak for å kunne avverge at liv går tapt. Det er et faktum at i Norges skjemmende høye selvmordsstatistikk finner man mennesker med disse diagnosene, -enda verre er det at i statistikken over drap på uskyldige mennesker finner man disse som gjerningspersoner og da er rus utelatt.

I perioden 2003-2012 mistet 49 kvinner,-48 menn og fem barn livet på grunn av manglende ressurser i psykiatrien, manglende ressurser i politiet og manglende kunnskap og ressurser generelt.

Nå er det et utall av hjelpetelefoner og informasjonssider for de som opplever at de lever med en person som potensielt kan være farlig, men finnes det reell hjelp ?

Dersom man lever i et forhold som er preget av verbal eller fysisk mishandling skal man søke hjelp og avslutte forholdet, men hvordan lar det seg løse praktisk ? Har du ikke oppsparte midler er du avhengig av NAV, og du må legge frem flyttemelding, ny adresse og leiekontrakt for ny bolig, før de i det hele tatt vurderer å hjelpe deg. Denne vurderingen kan ta opptil åtte uker. Om du skal søke overgangsstønad eller dobbel barnetrygd som aleneforsørger må du legge ved en meklingsattest hvor mor og far begge har møtt opp. Dette forklarer litt om hvorfor så mange blir i et skadelig forhold; det lar seg ikke praktisk å komme ut av det uten å terge på seg en som kanskje har truet med å ta livet ditt dersom du våger å forlate vedkommende.

Man tenker at politiet i det minste kan være livreddende dersom noe oppstår akutt, men tall viser at urovekkende mange har vært i kontakt med politiet i lang tid før de faktisk blir drept. Urovekkende mange har gitt utrykk for frykt for eget liv, og dessverre også mistet livet. Voldsomt mange gjerningspersoner har åpenbart hatt store psykiske problemer før de begår et drap, omgivelsene vil kanskje si at de er forundret over handlingen mens de involverte vil si at de så det komme, varslet myndigheter, politi og helsevesen fånyttes.

Personer med alvorlige psykiske lidelser blir ikke alltid diagnostisert, det er jo opp til dem å søke hjelp og behandling, og dersom de selv ikke anser seg som syke er det fint lite et offer kan gjøre. Som pårørende generelt er det en umulig oppgave å søke hjelp til en som åpenbart er psykisk syk, lider av vrangforestillinger eller psykose.

Dersom du ringer til en akuttpsykiatrisk legevakt for å varsle om en som er farlig syk er ofte resultatet at de ringer vedkommende for å spørre om de føler seg syke eller ønsker hjelp. De plikter også å fortelle pasienten hvorfor de har ringt, altså navngi den som forsøker å varsle om en som kommer med trusler i en psykotisk tilstand.

Personlighetsforstyrrelser som psykopati, narsissisme og machiavellisme koster samfunnet og enkeltmennesker enormt – også i vold og da ikke bare i penger på grunn av alle de ofrene som blir totalt nedgradert til de knapt klarer å være en ressurs for seg selv, men også i konkrete hendelser hvor liv går tapt.

Helsepartiet vi ha økt forskning og forståelse rundt diagnosene og ikke minst økt beredskap rundt potensielle ofre, et system hvor man kan få hjelp umiddelbart enten man er offer eller pasient. Hele systemet er mangelfullt og jobber imot både pasienter og pårørende. Dette vil Helsepartiet gjøre noe med !        

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *