Mye diabetes i den samiske befolkningen

Utbredelsen av diabetes type 2 i den samiske befolkningen er stor, og i noen områder epidemisk. Det viser en stor levekårsundersøkelse i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen. Ingen vet hvorfor.

I enkelte kommuner med samisk bosetting har over ti prosent av samiske menn hadde diabetes. Det viser Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting, SAMINOR, som ble gjennomført i ti kommuner i 2012-2014,

–  Vi vet at utbredelsen av diabetes type 2 har økt i takt med mer innflytelse av vestlig mat og mer stillesittende jobber, og at menn er mer utsatt enn kvinner. Men vi ser også at det i tillegg er noe annet vi ikke klarer å forklare, forteller Broderstad til diabetes.no.

Epidemi – også i Norge

Diabetes type 2 øker dramatisk over hele verden, og Norge er intet unntak. Rundt 200.000 har diabetes type 2 i Norge, og man regner med at opptil like mange ikke er klar over at de har sykdommen. Både internasjonale tall og tall fra Norge for øvrig viser en epidemisk utvikling av type 2 de senere årene, selv om SAMINOR viser høyere utbredelse av diabetes type 2 enn den norske befolkningen for øvrig.

Generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot, er ikke overrasket over funnene i SAMINOR, men er bekymret over utviklingen av type 2.

– Diabetes type 2 har sterke genetiske aspekter, blant annet er risikoen for å utvikle sykdommen cirka 40 prosent hvis en av foreldrene har den, og cirka 80 prosent hvis begge foreldrene har sykdommen. Men diabetes type 2 har økt kraftig de senere årene, og vi vet at en inaktiv livsstil og et usunt kosthold er noen av syndebukkene som øker sannsynligheten for at sykdommen skal utvikle seg, sier Allgot til diabetes.no

Levevaner gir økt utvikling og høyere risiko

Også prosjektlederen for SAMINOR ser sammenhengen mellom levevaner og risikoen for utvikling av sykdommer:

– I urbefolkningen i nord har også endrede levevaner skjedd over relativt kort tid, noe vi tror kan være en årsak til at man ser en høy diabetesfrekvens i befolkningen. Vi ser også at fedme øker generelt, men spesielt blant menn, og det er blant menn at diabetesforekomsten er høyest, forteller Broderstad til diabetes.no.

SAMINOR 3 er på trappene og vil inkludere over 30 kommuner i undersøkelsen.

–  I og med at vi ikke helt vet hvorfor det er forskjell i den samiske befolkningen i de ulike kommunene, må vi se videre til årsakssammenhengen til funnene. SAMIOR 3 blir også veldig spennende og viktig for å gi kunnskap om folkehelseprofilen for den flerkulturelle befolkningen i nord, sier Broderstad til diabetes.no.

Legg igjen en kommentar