Ekstraordinært landsmøte 5. september 2020

Et politisk verksted er i gang

Lørdag 5. september arrangerte Helsepartiet sitt andre landsmøte i 2020. På programmet stod kun behandling av politikk. Landsmøtet vedtok ti resolusjoner, men det viktigste ved dette møtet var at det var starten på et stort politisk verksted som skal ende ut i et stortingsprogram for 2021. Hele partiet inviteres på denne måten til å utvikle ny politikk for Helsepartiet.

Fra landsmøtesalen i Lillestrøm. «Det stemmes»
Anne Beth Mosleth på talestolen
Landsmøtet foregikk både fysisk og på Teams. I Arendal samlet medlemmene seg i bystyresalen og deltok via Teams

Se livesendingene fra hele møtet:

Del 1: Med blant annet partileder Lise Askviks tale til landsmøtet og behandling av en rekke resolusjoner.

https://www.facebook.com/helsepartiet/videos/2803889836511958

Del 2: Resolusjonsbehandling, blant annet resolusjon om økt bruk av avtalespesialister, bedre behandling av autisme, koronakrise i kulturnæringen, krav om evakuering av barn og sårbare flyktninger fra Moria-leiren, mot den planlagte stengningen av Granheim lungesykehus, mot at Stener Kvinnsland skal lede koronakomisjonen og for at også eldre koronasykehus skal få rett til behandling på sykehus.

https://www.facebook.com/helsepartiet/videos/311147636835873

Del 3: Første del av det politiske verkstedet med forslag fra programkomiteen. Viktig ny politikk for pensjonister og ny familiepolitikk blant annet.

https://www.facebook.com/helsepartiet/videos/2710350045901971

Del 4: Debatt og votering knyttet til programkomiteens forslag innen samferdsel, vi snakker bompenger (som vi ikke ønsker), grønn samferdsel og mye mer.

https://www.facebook.com/helsepartiet/videos/754259442018302

Del 5: Videre med politisk verksted, blant annet natur og miljø.

https://www.facebook.com/helsepartiet/videos/1355906464595621

Del 6: Utenriks nå, her var landsmøtet delt.

https://www.facebook.com/helsepartiet/videos/248510452988799

Del 7: Avslutning

https://www.facebook.com/helsepartiet/videos/786525662164878

Helsepartiet vedtok også 10 resolusjoner på landsmøtet.

Innkalling og alle sakspapirer til landsmøtet